Tukute kucanika mubishi byashiyana-shiyana kayi nemumilaka yashiyana-shiyana, nacikaba ico twekatana kayi tukute kusebensela pamo. Cintu ncotusuni maninji, nikulemeka Yehova, Lesa wambwa mu Baibolo kayi Mulengi wabintu byonse. Tukute kusebensa cangofu kwamba eti tumwiye Yesu Kilisitu kayi twakondwa kukukwiwa eti Bakilisitu. Twense owa tukute kusebensesha cindi cetu kunyamfwa bantu kwiya makani amu Baibolo kayi ne a Bwami bwa Lesa. Pakwinga tukute kwamba sha Yehova Lesa kayi ne sha Bwami bwakendi, tukute kukwiwa eti Bakamboni ba Yehova.

Mulange-lange mu website yetu. Belengani Baibolo pa Intaneti. (mu Cisoli muliyawa, salani mulaka umbi ngomwela kubelenga) Inshibilaniponi makani naamo etu kayi nembyotukute kushoma.