Mashahidi le Jeopa—o Ng’ai Kiraa?

King’ua loshon kumok nkutukie naa pach pasha. Kore etui neja keitutum iyioo ekipirrtie nabo. Kore naisul pookin ekiyieu nikinyanyit Jeopa, Nkai e Bibilia olaitibirunoni loo ntokitin pookin. Ekinyok oleng’ aadip Yesu Kristo niking’ida tenei potieki iyioo ninye Lekristo. Kore too nkatitin pookin kira oltung’ana mabobo ekiyia nkata nikiritie ltung’ana metejelo Bibilia oo Nkitoria Nkai . Tenkarake nkitai shakenisho tanaa ikiliki ltung’ana naipereta Jeopa Nkai o Nkitoria enye, tankaraki inia peeji iyioo Mashahidi le Jeopa.

Tijing’a atuaa Website ang’. Soma Bibilia ti atua Intanet. Tejelo nkumo naipirita iyio oo ngurkoto ang’.