Salt la conţinut

Salt la cuprins

„Pace pe pământ printre oamenii bunăvoinţei“

„Pace pe pământ printre oamenii bunăvoinţei“

„Glorie lui Dumnezeu în înălţimi şi pace pe pământ printre oamenii bunăvoinţei!“ (LUCA 2:14)

Un motiv pentru care unii sărbătoresc Crăciunul

În fiecare an, papa şi alţi conducători religioşi transmit mesaje de pace, sperând că în perioada Crăciunului se vor împlini cuvintele îngerilor: „Pace pe pământ printre oamenii bunăvoinţei!“. Unii fac pelerinaje speciale pentru a sărbători Crăciunul.

De ce este un obiectiv greu de atins?

Pacea din perioada Crăciunului este în cel mai bun caz temporară. De exemplu, în decembrie 1914, când în Europa avea loc Primul Război Mondial, soldaţii britanici şi germani au ieşit din tranşee şi au sărbătorit Crăciunul împreună. Ei au împărţit unii cu alţii mâncare, băutură şi ţigări. Chiar au jucat fotbal împreună. Dar acest armistiţiu n-a durat mult. Într-o scrisoare trimisă de pe front, un soldat britanic povestea că un soldat german i-a spus: „Azi e pace. Mâine însă, tu vei lupta pentru ţara ta, iar eu pentru a mea“.

Ce principii biblice pot fi de ajutor?

„Un copil ni s-a născut . . . El va fi numit . . . Prinţ al Păcii. Domnia princiară se va întinde până departe şi pacea nu va avea sfârşit.“ (Isaia 9:6, 7) Cât de mult ne încurajează această profeţie despre Isus Cristos! Isus nu s-a născut pe pământ pentru a aduce pace o singură zi pe an. În calitate de Conducător ceresc, el va aduce adevărata pace, care nu va avea sfârşit.

„Să aveţi pace prin mine [Isus]. În lume veţi avea necazuri, dar curaj! Eu am învins lumea.“ (Ioan 16:33) Încă de pe acum, Isus îi ajută pe continuatorii lui să trăiască în pace unii cu alţii. E adevărat, şi creştinii au parte de necazuri. Totuşi, cu ajutorul Bibliei, ei înţeleg de ce există suferinţă şi cum va aduce Isus o pace durabilă. Drept urmare, ei se bucură de pacea minţii.

Deoarece respectă învăţăturile lui Isus, Martorii lui Iehova — indiferent de naţionalitate, culoare a pielii, etnie sau limbă — se bucură de o astfel de pace. Vă invităm să vedeţi personal acest lucru asistând la o întrunire a Martorilor lui Iehova la sala Regatului. Probabil că şi dumneavoastră, la fel ca mulţi alţii, veţi fi de acord că această pace este mai bună decât orice fel de pace pe care o poate aduce Crăciunul.

Martorii lui Iehova sunt uniţi şi se bucură de pace indiferent de limbă sau de culoarea pielii. Vă invităm să vedeţi personal acest lucru asistând la o întrunire la sala Regatului