Isaia 9:1-21

9  Totuși, negura nu va fi ca atunci când țara era în necaz, ca în vremurile de altădată, când ținutul lui Zabulon și ținutul lui Neftali erau disprețuite.+ Dar, mai târziu, El va face să fie onorată calea de lângă mare, din regiunea Iordanului, Galileea națiunilor.   Poporul care umbla în întunerica văzut o mare lumină. Peste cei care locuiau în țara umbrei adância strălucit lumina.+   Tu ai înmulțit națiunea;i-ai mărit bucuria. Ea se bucură înaintea tacum se bucură oamenii la seceriș,cum se bucură cei ce împart prada.   Căci tu ai făcut bucăți jugul poverii lor,toiagul de pe umerii lor, nuiaua celui care îi punea la muncă,întocmai ca în ziua Madianului.+   Încălțămintea care face să se cutremure pământulși mantia îmbibată de sângevor fi înghițite de foc.   Căci un copil ni s-a născut,+un fiu ni s-a datși conducerea* va fi pe umărul lui.+ El va fi numit Sfătuitor Minunat,+ Dumnezeu Puternic,+ Tată Etern, Prinț al Păcii.   Conducerea* sa se va extinde peste totși pacea nu va avea sfârșit+pe tronul lui David+ și în regatul său,ca să-l întărească+ și să-l susținăprin justiție+ și prin dreptate,+de acum și pentru totdeauna. Zelul lui Iehova al armatelor va face aceasta.   Iehova a trimis împotriva lui Iacob un cuvântși acesta a venit împotriva Israelului.+   Și tot poporul va cunoaște acest lucru,da, Efraim și locuitorii Samariei,care, în trufia lor și în nerușinarea inimii lor, spun: 10  „Au căzut cărămizile,dar vom construi cu piatră cioplită.+ Au fost doborâți sicomorii,dar îi vom înlocui cu cedri”. 11  Iehova îi va ridica pe vrăjmașii lui Rețin împotriva lorși îi va întărâta pe dușmanii lor, 12  pe sirieni, din est, și pe filisteni, din vest*,+și ei își vor deschide gura și vor devora Israelul.+ De aceea, mânia lui nu s-a întors,iar mâna lui este încă întinsă ca să lovească.+ 13  Fiindcă poporul nu s-a întors la Cel care îl loveași nu l-a căutat pe Iehova al armatelor.+ 14  Iehova va tăia din Israelcapul și coada, vlăstarul și pipirigul* într-o singură zi.+ 15  Bătrânul care este foarte respectat este capul,iar profetul care dă învățătură falsă este coada.+ 16  Conducătorii duc în rătăcire acest poporși cei pe care îi conduc sunt derutați. 17  Iată de ce Iehova nu se va bucura de tinerii lorși nu se va îndura de orfanii lor de tată și de văduvele lor,căci toți sunt niște apostați și niște răufăcători+și orice gură vorbește nebunii. De aceea, mânia lui nu s-a întors,iar mâna lui este încă întinsă ca să lovească.+ 18  Fiindcă răutatea arde ca un foc,mistuind mărăcini și buruieni. Ea va da foc desișurilor pădurii,iar acestea se vor înălța în nori de fum. 19  Din cauza furiei lui Iehova al armatelor,țara s-a aprins,iar poporul va fi înghițit de foc. Nimeni nu-l va cruța nici chiar pe fratele său. 20  Vor tăia ce este în dreapta,dar tot le va fi foame,vor mânca ce este în stânga,dar nu se vor sătura. Își va devora fiecare carnea propriului braț, 21  Manase îl va devora pe Efraimși Efraim, pe Manase. Împreună vor fi împotriva lui Iuda.+ De aceea, mânia lui nu s-a întors,iar mâna lui este încă întinsă ca să lovească.+

Note de subsol

Sau „guvernarea”, „domnia princiară”.
Sau „Guvernarea”, „Domnia princiară”.
Lit. „din spate”.
Sau, posibil, „ramura de palmier și trestia”.

Note de studiu

Multimedia