Salt la conţinut

Salt la cuprins

Cei în vârstă — membri preţioşi ai congregaţiei creştine

Cei în vârstă — membri preţioşi ai congregaţiei creştine

 Cei în vârstă — membri preţioşi ai congregaţiei creştine

„Cei sădiţi în casa DOMNULUI vor înflori . . . Ei aduc roade şi la bătrâneţe.“ — PSALMUL 92:13, 14.

1. Cum sunt consideraţi în general cei în vârstă?

IEHOVA îi iubeşte pe toţi slujitorii săi fideli, inclusiv pe cei înaintaţi în vârstă. Dar cum sunt trataţi cei în vârstă de către semenii lor? Potrivit unui studiu la nivel naţional, în Statele Unite, anual, aproape o jumătate de milion de bătrâni sunt victime ale abuzurilor sau sunt neglijaţi. Rapoarte similare din toată lumea arată că abuzul asupra celor în vârstă este o problemă mondială. Potrivit unei organizaţii, la rădăcina problemei se află „larg răspândita opinie . . . potrivit căreia persoanele în vârstă şi-au trăit viaţa, nu mai sunt de nici un folos societăţii şi depind prea mult de ceilalţi“.

2. a) Cum îi consideră Iehova pe slujitorii săi vârstnici care sunt fideli? b) Ce descriere încurajatoare găsim în Psalmul 92:12–15?

2 Iehova Dumnezeu îi preţuieşte pe slujitorii săi vârstnici care sunt loiali. El se concentrează asupra „omului care suntem în interior“ — adică asupra stării noastre spirituale — nu asupra limitelor noastre fizice (2 Corinteni 4:16). În Cuvântul său, Biblia, găsim următoarea asigurare încurajatoare: „Cel drept înverzeşte ca palmierul şi creşte ca cedrul din Liban. Cei sădiţi în casa DOMNULUI vor înflori în curţile Dumnezeului nostru. Ei aduc roade şi la bătrâneţe, sunt plini de suc şi verzi, ca să arate că DOMNUL [Iehova, NW] este drept“ (Psalmul 92:12–15). O analiză a acestor versete ne va arăta cât de important este rolul pe care îl puteţi avea voi, cei în vârstă, în congregaţia creştină.

„Aduc roade şi la bătrâneţe“

3. a) De ce sunt comparaţi cei drepţi cu palmierii, sau curmalii? b) Cum pot cei în vârstă ‘să aducă roade şi la bătrâneţe’?

3 Psalmistul îi compară pe oamenii drepţi cu palmierii, sau curmalii, ‘sădiţi în curţile Dumnezeului nostru’. Ei „aduc roade şi la bătrâneţe“. Nu-i aşa că e o idee încurajatoare? În timpurile biblice, era ceva obişnuit să vezi curmali maiestuoşi în curţile din Orient. Pe lângă valoarea lor decorativă, curmalii erau preţuiţi pentru rodul lor bogat; unii arbori puteau să rodească mai mult de 100 de ani. * Dacă rămâneţi adânc înrădăcinaţi în închinarea adevărată, şi voi puteţi ‘continua să  daţi rod în orice lucrare bună’. — Coloseni 1:10.

4, 5. a) Ce rod important trebuie să dea creştinii? b) Daţi exemple biblice de oameni în vârstă care au dat „rodul buzelor“.

4 Iehova se aşteaptă ca fiecare creştin să dea „rodul buzelor“ — cuvinte de laudă la adresa lui şi a scopurilor sale (Evrei 13:15). Dacă eşti în vârstă, aşteaptă el acelaşi lucru şi de la tine? Cu siguranţă!

5 Biblia conţine exemple de oameni în vârstă care au depus fără teamă mărturie despre numele şi scopurile lui Iehova. Moise avea deja peste ‘şaptezeci de ani’ când Iehova l-a numit profet şi reprezentant al său (Psalmul 90:10; Exodul 4:10–17). Bătrâneţea nu l-a împiedicat pe profetul Daniel să depună cu îndrăzneală mărturie despre suveranitatea lui Iehova. Probabil că Daniel avea peste 90 de ani când Belşaţar l-a chemat să interpreteze scrierea misterioasă de pe perete (Daniel, capitolul 5). Să ne gândim şi la vârstnicul apostol Ioan. Spre sfârşitul îndelungatului său minister îndeplinit cu fidelitate, el a fost exilat pe insula Patmos ‘pentru că vorbea despre Dumnezeu şi depunea mărturie despre Isus’. (Revelaţia 1:9). Probabil că vă amintiţi de multe alte personaje biblice care au dat „rodul buzelor“ la o vârstă înaintată. — 1 Samuel 8:1, 10; 12:2; 1 Împăraţi 14:4, 5; Luca 1:7, 67–79; 2:22–32.

6. Cum i-a folosit Iehova pe „bătrâni“ să profeţească în aceste ultime zile?

6 Citându-l pe profetul evreu Ioel, apostolul Petru a afirmat: „În ultimele zile, spune Dumnezeu, voi turna din spiritul meu peste orice fel de carne [inclusiv peste „bătrâni“] . . . şi ei vor profeţi“ (Faptele 2:17, 18; Ioel 2:28). În armonie cu aceste cuvinte, în perioada numită ultimele zile, Iehova i-a folosit pe membrii în vârstă ai clasei unse şi ai clasei „alte oi“ pentru a-i anunţa scopurile (Ioan 10:16). Unii dintre aceştia dau cu fidelitate rod pentru Regat de zeci de ani.

7. Daţi un exemplu care arată că cei în vârstă continuă să aducă rod pentru Regat în pofida limitelor fizice.

7 De exemplu, Sonia a intrat în serviciul cu timp integral ca pionieră în 1941. Deşi s-a luptat mult timp cu o boală cronică, Sonia a condus cu regularitate studii biblice la ea acasă. Iată ce a spus această soră: „Predicarea veştii bune face parte din viaţa mea. De fapt, este viaţa mea. Nu vreau să mă pensionez“. Nu demult, în sala de aşteptare de la spital, Sonia şi sora ei, Olive, i-au împărtăşit mesajul de speranţă al Bibliei lui Janet, o femeie aflată în ultima fază a unei boli. Mama lui Janet, o catolică înflăcărată, a fost atât de impresionată de interesul sincer pe care Sonia şi sora ei l-au arătat faţă de fiica sa, încât a acceptat un studiu biblic la domiciliu şi în prezent face progrese foarte frumoase. Profitaţi şi voi de ocazii asemănătoare ca să daţi rod pentru Regat?

8. Cum şi-a demonstrat încrederea în Iehova vârstnicul Caleb, şi cum pot creştinii în vârstă să-i urmeze exemplul?

8 Continuând plini de curaj să depună mărturie despre Regat în pofida limitelor impuse de vârstă, creştinii vârstnici calcă pe urmele lui Caleb, un israelit fidel care l-a însoţit pe Moise în pustiu timp de patru decenii. Caleb avea 79 de ani când a traversat râul Iordan şi a intrat în Ţara Promisă. După ce luptase cu succes şase ani în armata Israelului, el ar fi  putut să se culce pe lauri. Dar nu a făcut-o, ci, plin de curaj, a cerut să i se încredinţeze dificila misiune de a cuceri „cetăţile mari şi întărite“ din regiunea muntoasă a lui Iuda, locuită de anachimi, nişte oameni de o statură impresionantă. Cu ajutorul lui Iehova, Caleb ‘i-a izgonit, aşa cum spusese DOMNUL’ (Iosua 14:9–14; 15:13, 14). Fiţi siguri că Iehova va fi cu voi, aşa cum a fost şi cu Caleb, dacă veţi continua să daţi rod pentru Regat şi la bătrâneţe. Iar dacă rămâneţi loiali, el vă va da un loc în lumea nouă pe care a promis-o. — Isaia 40:29–31; 2 Petru 3:13.

„Sunt plini de suc şi verzi“

9, 10. Cum pot creştinii în vârstă să rămână sănătoşi în credinţă şi să-şi păstreze vigoarea spirituală? (Vezi chenarul de la pagina 13.)

9 Atrăgând atenţia asupra capacităţii slujitorilor în vârstă ai lui Iehova de a da rod, psalmistul a cântat: „Cel drept înverzeşte ca palmierul şi creşte ca cedrul din Liban. Ei aduc roade şi la bătrâneţe, sunt plini de suc şi verzi“. — Psalmul 92:12, 14.

10 Cum vă puteţi păstra vigoarea spirituală în pofida vârstei înaintate? Secretul frumuseţii perene a palmierului constă în faptul că are mereu apă din belşug. În mod asemănător, voi puteţi fi susţinuţi de apele adevărului biblic dacă studiaţi Cuvântul lui Dumnezeu şi vă asociaţi cu organizaţia Sa (Psalmul 1:1–3; Ieremia 17:7, 8). Vitalitatea spirituală vă face preţioşi în ochii colaboratorilor în credinţă. Să observăm cum s-a dovedit adevărat acest lucru în cazul lui Iehoiada, un Mare Preot vârstnic.

11, 12. a) Ce rol deosebit de important a avut Iehoiada în istoria regatului lui Iuda? b) Cum s-a folosit Iehoiada de influenţa sa pentru a susţine închinarea adevărată?

11 Iehoiada avea probabil peste 100 de ani când ambiţioasa regină Atalia a ajuns la putere în Iuda, după ce şi-a ucis propriii nepoţi. Dar ce putea să facă bătrânul Iehoiada? El şi soţia lui l-au ascuns şase ani la templu pe Ioas, unicul urmaş la tron care supravieţuise. Apoi, Iehoiada a acţionat într-un mod cu totul surprinzător, proclamându-l rege pe Ioas, care avea 7 ani, şi poruncind ca Atalia să fie executată. — 2 Cronici 22:10–12; 23:1–3, 15, 21.

12 Ca protector al regelui, Iehoiada s-a folosit de influenţa sa pentru a susţine închinarea adevărată. „A făcut între el, întregul popor şi împărat, un legământ prin care aveau să fie poporul DOMNULUI.“ La porunca lui Iehoiada, poporul a dărâmat casa zeului fals Baal şi a înlăturat preotul, altarele şi imaginile lui Baal. Tot sub îndrumarea lui Iehoiada, Ioas a restabilit serviciul la templu şi a efectuat lucrările foarte importante de reparare a templului. „Ioas a făcut ce era drept înaintea DOMNULUI, în tot timpul în care preotul Iehoiada îl instruia“ (2 Cronici 23:11, 16–19; 24:11–14; 2 Împăraţi 12:2). Când a murit, la vârsta de 130 de ani, Iehoiada a avut parte de o înmormântare onorabilă „la un loc cu împăraţii . . . pentru că făcuse bine în Israel, şi faţă de Dumnezeu şi faţă de casa Lui“. — 2 Cronici 24:15, 16.

13. Cum pot creştinii în vârstă ‘să facă bine faţă de Dumnezeu şi faţă de casa Lui’?

13 Probabil că din cauza problemelor de sănătate sau din alte motive nu puteţi face foarte mult pentru a sprijini închinarea adevărată. Puteţi totuşi ‘să faceţi bine faţă de Dumnezeu şi faţă de casa Lui’. De exemplu, asistând şi participând la întrunirile congregaţiei şi mergând în ministerul de teren ori de câte ori este posibil, arătaţi zel pentru casa spirituală a lui Iehova. Acceptând cu promptitudine sfaturile din Biblie şi sprijinind cu loialitate „sclavul fidel şi prevăzător“ şi congregaţia, veţi contribui la întărirea fraţilor (Matei 24:45–47). Puteţi, de asemenea, să-i stimulaţi pe colaboratorii în credinţă „la iubire şi la lucrări excelente“ (Evrei 10:24, 25; Filimon 8, 9). Şi veţi fi o binecuvântare pentru alţii dacă acţionaţi în armonie cu următorul sfat al lui Pavel: „Bărbaţii în vârstă să fie moderaţi în obiceiuri, serioşi, cu o minte sănătoasă, sănătoşi în credinţă, în iubire, în perseverenţă.  De asemenea, femeile în vârstă să aibă o comportare care se potriveşte unor sfinţi, să nu fie calomniatoare, nici înrobite de mult vin, ci să fie persoane care predau ce este bine“. — Tit 2:2–4.

14. Cum pot supraveghetorii cu multă experienţă să sprijine închinarea adevărată?

14 Slujeşti de mulţi ani ca bătrân de congregaţie? „Foloseşte-te de înţelepciunea pe care ai acumulat-o de-a lungul anilor“, este sfatul dat de un frate care slujeşte de mult timp ca bătrân. „Încredinţează-le altora unele responsabilităţi şi împărtăşeşte-le din experienţa ta celor ce sunt dispuşi să înveţe. . . . Caută să observi potenţialul altora. Ajută-i să-l dezvolte şi să-l valorifice. Investeşte pentru viitor“ (Deuteronomul 3:27, 28). Interesul tău sincer pentru lucrarea de predicare care se extinde tot mai mult le va aduce multe binecuvântări membrilor congregaţiei creştine.

‘Arată că Iehova este drept’

15. Cum arată creştinii vârstnici că Iehova este drept?

15 Slujitorii mai în vârstă ai lui Dumnezeu se achită cu bucurie de responsabilitatea de ‘a arăta că Iehova este drept’. Dacă eşti un creştin în vârstă, poţi arăta prin cuvinte şi fapte că Iehova ‘este stânca ta, în care nu este nedreptate’ (Psalmul 92:15). Palmierul depune mărturie în tăcere despre calităţile inegalabile ale Creatorului. Dar ţie Iehova ţi-a acordat privilegiul de a vorbi despre el celor care îmbrăţişează acum închinarea adevărată (Deuteronomul 32:7; Psalmul 71:17, 18; Ioel 1:2, 3). De ce este important să le vorbeşti despre Iehova?

16. Ce exemplu biblic ilustrează cât este de important ‘să arătăm că Iehova este drept’?

16 Când era „bătrân, înaintat în vârstă“, conducătorul israelit Iosua „a chemat pe tot Israelul, pe bătrânii lui, pe căpeteniile lui, pe judecătorii lui şi pe căpeteniile oastei“ şi le-a amintit de faptele de dreptate ale lui Dumnezeu. El a spus: „Nici unul din toate cuvintele bune, rostite asupra voastră de DOMNUL Dumnezeul vostru, n-a rămas neîmplinit; toate vi s-au împlinit“ (Iosua 23:1, 2, 14). Aceste cuvinte au întărit, pentru un timp, hotărârea  poporului de a rămâne fidel. Însă, după moartea lui Iosua, „s-a ridicat altă generaţie, care nu cunoştea pe DOMNUL, nici lucrările pe care El le făcuse pentru Israel. Şi fiii lui Israel au făcut atunci ce era rău înaintea DOMNULUI şi au slujit baalilor“. — Judecătorii 2:8–11.

17. Ce a făcut Iehova pentru poporul său în timpurile moderne?

17 Integritatea congregaţiei creştine din zilele noastre nu depinde de mărturia depusă prin viu grai de către slujitorii mai în vârstă ai lui Dumnezeu. Totuşi, credinţa noastră în Iehova şi în promisiunile sale se întăreşte când auzim relatări despre „lucrările mari“ înfăptuite de el pentru poporul său în aceste ultime zile (Judecătorii 2:7; 2 Petru 1:16–19). Dacă eşti de mult timp în organizaţia lui Iehova, poate că îţi aminteşti de perioada când în zona sau în ţara ta erau foarte puţini proclamatori ai Regatului sau când lucrarea de predicare se efectua în pofida unei opoziţii înverşunate. Cu timpul, ai văzut că Iehova a înlăturat unele obstacole şi a ‘grăbit’ creşterea numărului de vestitori ai Regatului (Isaia 54:17; 60:22). Ai observat cum unele adevăruri biblice au fost clarificate şi ai fost martor la unele îmbunătăţiri progresive din organizaţia vizibilă a lui Dumnezeu (Proverbele 4:18; Isaia 60:17). Te străduieşti să-i zideşti pe alţii împărtăşindu-le din experienţele tale referitoare la acţiunile drepte ale lui Iehova? Lucrul acesta îi poate înviora şi întări foarte mult pe membrii congregaţiei creştine!

18. a) Daţi un exemplu din care să reiasă că ‘a le arăta altora că Iehova este drept’ are efecte de durată. b) În ce situaţii din viaţa voastră aţi simţit dreptatea lui Iehova?

18 Şi ce poţi spune despre momentele în care ai simţit tu însuţi grija iubitoare a lui Iehova şi îndrumarea sa (Psalmul 37:25; Matei 6:33; 1 Petru 5:7)? O soră în vârstă pe nume Marta obişnuia să-i încurajeze pe alţii spunându-le: „Indiferent ce s-ar întâmpla, nu-l părăsi niciodată pe Iehova. El te va sprijini“. Acest sfat a avut un efect profund asupra Tolminei, una dintre persoanele cu care Marta a condus un studiu biblic. Iată ce îşi aminteşte Tolmina, care s-a botezat la începutul anilor 1960: „Când mi-a murit soţul, am fost copleşită de durere, dar aceste cuvinte mi-au întărit hotărârea de a nu lipsi de la nici o întrunire. Şi într-adevăr Iehova mi-a dat putere să perseverez“. De-a lungul anilor, Tolmina le-a dat acelaşi sfat multora dintre persoanele cu care a condus studii biblice. Da, încurajându-i pe alţii şi vorbindu-le despre faptele drepte ale lui Iehova, poţi contribui mult la zidirea credinţei colaboratorilor tăi.

 Iehova îi preţuieşte pe slujitorii săi vârstnici fideli

19, 20. a) Cum consideră Iehova activitatea slujitorilor săi vârstnici? b) Ce vom analiza în articolul următor?

19 Lumea de azi, căreia îi lipseşte recunoştinţa, nu prea are consideraţie faţă de cei în vârstă (2 Timotei 3:1, 2). Când se vorbeşte despre ei, adesea se aminteşte de ceea ce au făcut în trecut — de ceea ce au fost, nu şi de ceea ce sunt. Iată ce spune însă Biblia: „Dumnezeu nu este nedrept ca să uite lucrarea voastră şi iubirea pe care aţi arătat-o pentru numele său, prin faptul că le-aţi slujit şi continuaţi să le slujiţi sfinţilor“ (Evrei 6:10). Bineînţeles, Iehova Dumnezeu îşi aminteşte de lucrările voastre fidele din trecut. Dar el preţuieşte şi ceea ce continuaţi să faceţi în serviciul său. Da, el îi consideră pe cei în vârstă creştini roditori, sănătoşi spiritualiceşte şi viguroşi — o mărturie vie a puterii sale. — Filipeni 4:13.

20 Îi consideraţi şi voi pe membrii în vârstă ai congregaţiei creştine aşa cum îi consideră Iehova? Dacă da, veţi dori să vă manifestaţi iubirea faţă de ei (1 Ioan 3:18). În următorul articol se vor analiza câteva modalităţi practice de a manifesta o astfel de iubire pentru a le satisface necesităţile.

[Notă de subsol]

^ par. 3 Un ciorchine de curmale poate conţine peste o mie de fructe şi poate cântări cel puţin 8 kilograme. Într-o lucrare de referinţă se estimează că „până la sfârşitul vieţii, fiecare arbore [curmal] roditor îşi va recompensa proprietarul cu două-trei tone de curmale“.

Cum aţi răspunde?

• Cum „dau rod“ cei în vârstă?

• De ce este preţioasă vitalitatea spirituală a creştinilor în vârstă?

• Cum pot cei vârstnici ‘să arate că Iehova este drept’?

• De ce îi preţuieşte Iehova pe cei ce îi slujesc de mult timp?

[Întrebări de studiu]

[Chenarul de la pagina 13]

Cum au reuşit ei să rămână sănătoşi în credinţă

Ce i-a ajutat pe unii creştini vechi în adevăr să rămână sănătoşi în credinţă şi să-şi păstreze vigoarea spirituală? Iată ce au spus unii dintre ei:

„Este foarte important să citim pasaje biblice care ne ajută să ne concentrăm asupra prieteniei noastre cu Iehova. Seara, adesea citesc cu glas tare Psalmii 23 şi 91.“ — Olive, botezată în 1930.

„Mi-am propus să fiu prezent la fiecare cuvântare de botez şi să ascult cu atenţie, ca şi cum aş fi la botezul meu. Faptul de a-mi aminti mereu de dedicarea mea mă ajută mult să rămân fidel.“ — Harry, botezat în 1946.

„Este vital să ne rugăm în fiecare zi — să-i cerem întotdeauna lui Iehova ajutor, ocrotire şi binecuvântare, ‘recunoscându-l în toate căile noastre’.“ (Proverbele 3:5, 6). — Antônio, botezat în 1951.

„Experienţele celor ce îi slujesc încă lui Iehova cu fidelitate, după atât de mulţi ani, îmi reînsufleţesc hotărârea de a-i rămâne loială şi fidelă.“ — Joan, botezată în 1954.

„E important să nu te gândeşti prea mult la tine. Tot ce avem se datorează bunătăţii nemeritate a lui Dumnezeu. Acest punct de vedere ne ajută să aşteptăm în continuare de la sursa potrivită hrana spirituală de care avem nevoie ca să perseverăm până la sfârşit.“ — Arlene, botezată în 1954.

[Legenda fotografiei de la pagina 11]

Cei în vârstă dau rod valoros pentru Regat

[Legenda fotografiei de la pagina 14]

Prin vitalitatea lor spirituală, cei în vârstă le sunt de mare folos celorlalţi