Ili sosqe avasa vavera thanendar hem vaqerasa vavera çhiba, sare, isi amen jekh qëllimi. Po but, mangasa te nderonas e Jehovaes, e Devles kaj vaqerella i Bibla hem kaj qerdas çdo çhumuni. Mangasa te qeras sar o Jezui hem isinam but të lumtur kaj çardindovasa të krishterë. Sekon amendar nakhavella vakti çdo fora kaj te ndihmonell e manushen te sikloven e Biblaqe hem e Devlesqe Mbretëriaqe. Amen vaqerasa e Jehovaesqe hem lesqe Mbretëriaqe, ja sosqe çardindovasa o Dëshmitarja e Jehovaesqe.

Rode amare siteste. Lexone i Bibla online. Siklov po but amengje hem odolengje kaj paqjasa.