Μετάβαση στο περιεχόμενο

«Ανταλά ε λατσσέ αμπέρα ε τθαγκαριμάσκε κα πφεντινάον πάι σα ι πφουβ».—Ματθαίος 24:14.

Ντικχέν ε βίντεο, ε γκιλά, ε θέματα τα ε αμπέρα κάι σι νεβέ.

Ντικχέν Σο Σι Νεβό

Μανγκέν τε Αβέλ Τουμένγκε εκ Μάρτυρας του Ιεχωβά

Κονουσούρουν εκ θέμα ταρ ι Γραφή με τους Μάρτυρες του Ιεχωβά ή σικλόν ταρ ι Γραφή χωρίς τε ποκινέν.

Αβέν κάι ε Συναθροίσεις των Μαρτύρων του Ιεχωβά

Σικλόν κάι συναθροισάας τα σαρ λατρεψαράς ε Ντεβλές. Ε συναθροίσεις σι σα ε μανουσένγκε τα ιν ποκινέν για τε αβέν αντρέ.

Μάρτυρες του Ιεχωβά—Κον Σαμ;

Σαμ μανουσά μπουτέ τθεμένταρ τα τσσιμπένταρ, τα σάορα μανγκάς τε πφιράς εκχέ ντρομέστε. Μανγκάς τε σεάρους νταά μπουτ τον Ιεχωβά, ε Ντεβλές της Αγίας Γραφής, Ανταλές κάι κερντάς σα ε σέα. Κεράς σο νακχέλ ταρ αμαρό βας για τε μπεντζέρους κάι ο Ιησού Χριστό, τα σαμ σεβινμίσι κάι πφεντινάας Χριστιανοί. Σάορου αφιερωσαράς τακτικά αμαρό σαάτο τε βοηθισαράς ε μανουσέν τε σικλόν ι Αγία Γραφή τα ε Ντεβλέσκο Τθαγκαριπέ. Ορμπισαράς για τον Ιεχωβά τα λέσκε Τθαγκαριμάσκε, τα οντάν πφεντινάας Μάρτυρες του Ιεχωβά. Μπουτ μανουσά πφενέν αμένγκε «Γιαχωβάδες» ή «Ιεχωβίτες», αμέν αμά ιν μανγκάς τε βασικαρέν αμένγκε καντάλ, ζερέμ σι σαρ πρασαϊπέ αμένγκε.

Ρόντεν κάι αμαρό ιστότοπο. Οκούρουν ι Αγία Γραφή κάι ο Ίντερνετ. Αλουσούρουν νταά μπουτ αμένγκε τα ανταλένγκε κάι πακιάς.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.