Σαμ μανουσά μπουτέ τθεμένταρ τα τσσιμπένταρ, τα σάορα μανγκάς τε πφιράς εκχέ ντρομέστε. Μανγκάς τε σεάρους νταά μπουτ τον Ιεχωβά, ε Ντεβλές της Αγίας Γραφής, Ανταλές κάι κερντάς σα ε σέα. Κεράς σο νακχέλ ταρ αμαρό βας για τε μπεντζέρους κάι ο Ιησού Χριστό, τα σαμ σεβινμίσι κάι πφεντινάας Χριστιανοί. Σάορου αφιερωσαράς τακτικά αμαρό σαάτο τε βοηθισαράς ε μανουσέν τε σικλόν ι Αγία Γραφή τα ε Ντεβλέσκο Τθαγκαριπέ. Ορμπισαράς για τον Ιεχωβά τα λέσκε Τθαγκαριμάσκε, τα οντάν πφεντινάας Μάρτυρες του Ιεχωβά. Μπουτ μανουσά πφενέν αμένγκε «Γιαχωβάδες» ή «Ιεχωβίτες», αμέν αμά ιν μανγκάς τε βασικαρέν αμένγκε καντάλ, ζερέμ σι σαρ πρασαϊπέ αμένγκε.

Ρόντεν κάι αμαρό ιστότοπο. Οκούρουν ι Αγία Γραφή κάι ο Ίντερνετ. Αλουσούρουν νταά μπουτ αμένγκε τα ανταλένγκε κάι πακιάς.