Аме синям таро различна държавес тай хоратинас различна чшиба, ама въпреки далкхесте синям обединиме таро обща целес. Най-важно аменге си те отдас почит е Йеховаске, е Девлеске колеске хоратинел и Библия тай е Създателеске саворе букиенге. Керас всичко възможно за те следвинас о примери ковато диняс амен о Исус Христос, тай гордеинас амен кай синям християня. Секо йекх амендар редовно отделинел време, за те помагинел е манушенге те ахальовен по–бут е Библияке тай е Девлескере Тхагарипнаске. Понеже свидетелствувинас, или хоратинас е Йеховаске тай лескере Тхагарипнаске, аме синям пенжарде сар Йеховаскере Свидетеля.

Дикх амаро уебсайти. Четине и Библия онлайн. Ахальов по–бут аменге тай далкхеске со верувинас.