Прескочи към материала

Християни ли са Свидетелите на Йехова?

Християни ли са Свидетелите на Йехова?

Да. Ние сме християни, защото:

  • Стремим се да следваме ученията и примера на Исус Христос. (1 Петър 2:21)

  • Вярваме, че само чрез Исус можем да получим спасение; „чрез никого другиго няма спасение, защото няма под небето друго име, дадено на хората, чрез което да се спасим“. (Деяния 4:12)

  • Тези, които стават Свидетели на Йехова, се кръщават в името на Исус. (Матей 28:18, 19)

  • Молим се в името на Исус. (Йоан 15:16)

  • Вярваме, че Исус е Глава на всеки човек, тоест дадена му е власт над всеки човек. (1 Коринтяни 11:3)

Но в някои отношения се различаваме от другите религиозни общности, които се определят като християнски. Вярваме например, че според Библията Исус Христос е Синът на Бога, а не част от Троица. (Матей 16:16; Марко 12:29) Не вярваме, че душата е безсмъртна, че според Библията Бог осъжда хората на вечни мъки в ад или че тези, които ръководят религиозните дейности, трябва да имат титли, които да ги издигат над останалите. (Еклисиаст 9:5; Езекиил 18:4; Матей 23:8–10)