Hanaq pachatawan kay pachata unanchaq Jehova Diosqa uyarinmi mañakusqanchiktaqa (Salmo 115:15)

1, 2. (1) ¿Imaynatam Diosqa kuyawasqanchikta qawachiwanchik? (2) ¿Imanasqam yachananchik Diosta mañakuymanta bibliapa ima yachachisqanta?

HANAQ pachapi tukuy imapas kaqkunamantaqa kay allpa pachaqa aswan uchuychallam. Jehova Diospaqqa, runakunaqa huk sutuy yaku hinallam (Salmo 115:15; Isaias 40:15). Llumpay uchuychalla kaptinchikpas bibliam nin: ‘[Jehova] Diosqa llapallan qayakuqninkunapa hichpallanpim kachkan. Confianzawan llapallan qayakuqninkunapa hichpallanpim kachkan. Respetaqninkunapa munasqantam ruwaykun. Qayakuptinkum uyariykuspa salvaykun’, nispa (Salmo 145:18, 19). Jehova Diosqa tukuy atiyniyuq unanchaqninchikmi, paymi munan amistadninchik kayta hinaspa mañakusqanchikta uyariytapas. Arí, Jehova Diosqa mañakunanchikta munaspanmi kuyawasqanchikta qawachiwanchik.

2 Jehova Diosqa paypa munasqanman hina mañakuptillanchikmi uyariwanchik. ¿Imaynatam chayta ruwachwan? Qawasun imatam biblia yachachin Diosta mañakuymanta.

¿IMANASQAM JEHOVA DIOSTA MAÑAKUYQA ANCHA ALLIN?

3. ¿Imanasqam Jehova Diosta mañakunanchik?

3 Jehova Diosqa munanmi mañakunaykita utaq paywan rimanaykita. ¿Imaynatam chayta yachanchik?  Filipenses 4:6, 7 (qaway) nisqanpim kallpanchawanchik Diosta mañakunanchikpaq. Hanaq pachatawan kay pachata unanchaq Jehova Diosqa kuyasunkim hinaspapas munanmi llakikitawan sasachakuynikita willakunaykita.

4. Sapa kuti mañakuspaykiqa, ¿imaynam Jehova Dioswan kanki hinaspa imanasqa?

4 Diosta mañakuspaqa astawanmi paywan kuyachikusun. Kaypi yuyaymanay: Amistadninchikwanqa astawanmi kuyanakunchik ima piensasqanchikta, imayna tarikusqanchikta hinaspa llakinchikta sapa kuti willanakuspanchik. Chaynallataqmi Jehova Diospas palabranpi willawanchik ima piensasqanta hinaspa imayna tarikusqanta, willawanchiktaqmi hamuq punchawkunapi imakunata ruwananmantapas. Qampas Jehova Diosta mañakuspaykim, payman willakuwaq imayna tarikusqaykimanta. Sapa kuti mañakuspaykiqa Dioswanmi astawan kuyachikunki (Santiago 4:8).

MAÑAKUSQANCHIKTA DIOS UYARINANPAQQA ¿IMATAM RUWANANCHIK?

5. ¿Lliw runakunapa mañakusqantachu Diosqa uyarin? ¿Imanasqa?

5 ¿Lliw runakunapa mañakusqantachu Diosqa uyarin? Manam. Isaiaspa tiemponpim, Jehova Diosqa Israel runakunata nirqa: “Achka kutita mañakamuwaptikichikpas manam uyarikichikchu qamkunataqa. Yawarwan qachachasqam kachkan makikichikqa”, nispa (Isaias 1:15). Mana allinkunata ruwaspanchikqa, manañam Jehova Dioswanqa kuyachikuchwanchu. Chayna kaptinqa, Diosqa manañam uyariwasunchu mañakusqanchiktaqa.

6. (1) ¿Imanasqam Dios kasqanmanta mana iskayrayananchikchu? (2) ¿Imaynatam iñiyniyuq kasqanchikta qawachinchik?

 6 Mañakusqanchikta Jehova Dios uyarinanta munaspanchikqa, manam iskayrayananchikchu pay kasqanmanta (Marcos 11:24). Apostol Pablom nirqa: “Mana iñiyniyuq kaspaqa manapunim Diostaqa kusichichwanchu, pipas Diosman asuykuqqa Dios chiqap kasqantam creenan, creenantaqmi tukuy sunqunkuwan maskaqninkunaman pagapuq kasqantapas”, nispa (Hebreos 11:6). Ichaqa manam iñiyllachu-iñinanchik, aswanqa Jehova Diostam haykapipas kasukunanchik (qaway Santiago 2:26).

7. (1) ¿Imanasqam Jehova Diostaqa mañakunanchik llampu sunquyuq hinaspa respetowan? (2) ¿Imaynatam Diosta mañakunanchik?

7 Jehova Diostaqa llampu sunquwan hinaspa respetowanmi mañakunanchik. Nacionninchikta kamachiq runawan rimana kaptinqa respetowanmi rimananchik. Astawanraqmi tukuy atiyniyuq Dioswan rimaspanchikqa respetowan rimananchik hinaspapas llampu sunqum  kananchik (Genesis 17:1; Salmo 138:6). Chaymantapas sunqumantam mañakunanchik, manam kuti-kutirispa hina kaqllataqa ninanchikchu (Mateo 6:7, 8).

8. ¿Imatam ruwananchik Diosta mañakuspanchikqa?

8 Chaymantapas, Jehova Diosta mañakuspanchikqa kallpanchakunanchikmi mañakusqanchikman hina ruwananchikpaq. Ichapas mañakurqanchik imapas pisipuwaqninchikta quwananchikpaq. Ichaqa manam suyananchikchu Jehova Dios tukuy imata quwananchiktaqa. Chaymi imapas pisipuwaqninchikta rantinapaqqa, imapas ruway atisqanchikpi llamkananchik, manam qillaqa kananchikchu (Mateo 6:11; 2 Tesalonicenses 3:10). Utaq imapas mana allin ruwayta saqinapaq Diosta mañakuspaqa, chayman tanqawaqninchik kaqkunatam qipanchananchik (Colosenses 3:5). Kunanñataq yachasunchik Diosta mañakuymanta runakunapa tapukusqankumanta.

DIOSTA MAÑAKUYMANTA WAKIN TAPUKUYKUNA

9. (1) ¿Pitataq mañakunanchik? (2) ¿Imatam Juan 14:6 yachachiwanchik Diosta mañakuymanta?

9 ¿Pitataq mañakunanchik? Jesusmi qatiqninkunata yachachirqa kaynata mañakunankupaq: “Hanaq pachapi taytayku”, nispa (Mateo 6:9). Chaynaqa, Jehova Diosllatam mañakunanchik. Jesusqa nirqataqmi: “Ñuqam kani ñan, chiqap kaq chaynataq kawsay quqpas. Ñuqantakamallam pipas taytaymanqa asuykun”, nispa (Juan 14:6). Kayna nisqanmi yachachiwanchik Jesusnintakama Diosta mañakunanchikpaq. ¿Ima ninantaq chayqa? Mañakusqanchikta Jehova Dios uyarinanta munaspanchikqa, ñuqanchikrayku Jesuspa tukuy ima ruwasqantam respetananchik. Yachamusqanchikman  hinam, Jesusqa kay allpa pachaman hamurqa huchanchikmantawan wañuymanta librawananchikpaq (Juan 3:16; Romanos 5:12). Chaymantapas Jehova Diosqa Jesustam churarqa sacerdotekunapa jefen hinaspa juez kananpaq (Juan 5:22; Hebreos 6:20).

Haykapipas mañakuchwanmi

10. ¿Imaynanpataq Diosta mañakunanchik? Willamuy.

10 ¿Imaynanpataq Diosta mañakunanchik? Jehova Diosqa manam ninchu qunquranpa, tiyaspa utaq sayanpa mañakunapaqqa. Bibliaqa yachachinmi respetowan imaynanpapas mañakunanchikpaq (1 Cronicas 17:16, NM; Nehemias 8:6; Daniel 6:10; Marcos 11:25). Jehova Diospaqqa, aswan allinqa sunqumanta mañakusqanchikmi, manam imaynanpa mañakusqanchikchu. Mañakuchwanmi uyarikunanpaq hina utaq upallallapas, mañakuchwanmi maypipas hinaspa haykapipas, tutapas utaq punchawpas. Diosqa uyariwanchikmi sunqullanchikpi mañakuptinchikpas (Nehemias 2:1-6).

11. ¿Imakunamantam Diosta mañakunanchik?

11 ¿Imakunamantam Diosta mañakunanchik? Jehova Diospa munasqanman hinam imatapas mañakuchwan. Bibliam nin: “Paypa munasqanman hina mañakuptinchikqa uyariwanchikmi”, nispa (1 Juan 5:14). ¿Mañakuchwanchu imapas munasqanchikta? Arí. Jehova Dioswanqa amistadninchikwan hinam rimananchik. Willachwanmi ima piensasqanchikta hinaspa imayna tarikusqanchiktapas (Salmo 62:8). Mañakuchwantaqmi chuya espiritunwan yanapawaptinchik allin kaqta ruwananchikpaq (Lucas 11:13). Chaymantapas, mañakuchwanmi yachayta quwaptinchik allinta tanteananchikpaq hinaspa sasachakuykunata  atipanapaq kallpata quwananchikpaqpas (Santiago 1:5). Mañakuchwantaqmi huchanchikta pampachaykuwananchikpaq (Efesios 1:3, 7). Chaymantapas mañakuchwanmi ayllunchikpaq hinaspa iñiqmasinchikkunapaqpas (Hechos 12:5; Colosenses 4:12).

12. ¿Imataq puntapi kanan Diosta mañakuptinchik?

12 ¿Imataq puntapi kanan Diosta mañakuptinchik? Jehova Diosmi hinaspa munayninmi. Jehova Diostam agradecekunanchik tukuy imata quwasqanchikmanta (1 Cronicas 29:10-13). Diosta mañakunankupaq qatiqninkunata yachachispanmi, Jesusqa sutillata qawachirqa imata puntapi churanankupaq (qaway Mateo 6:9-13). Jesusmi nirqa Jehova Diospa sutin chuyanchasqa kananpaq puntata mañakunamanta. Chaymantam nirqa Diospa munaychakuynin hamunanpaq hinaspa kay pachapi munaynin ruwakunanpaq mañakunanchikmanta. Nirqam tukuy chaykunata mañakuruspanchik imapas pisipuwaqninchikkunata mañakunanchikmanta. Mañakuspanchikqa Jehova Diostawan munaynintam puntapi churananchik, chaynatam qawachinchik ñuqanchikpaq ima aswan allin kasqanta.

13. ¿Unaytachu utaq pisillapichu Diosta mañakunanchik?

13 ¿Unaytachu utaq pisillapichu Diosta mañakunanchik? Bibliaqa manam ninchu. Diostaqa mañakuchwanmi unayta utaq pisillapipas. Manaraq mikuspanchikqa mañakuchwanmi pisillapi, ichaqa Jehova Diosta agradecekuspanchik utaq imapas llakinchikta willaspanchikqa unaytam mañakuchwan (1 Samuel 1:12, 15). Manam Jesuspa tiemponpi wakin runakuna hinaqa, unaytaqa mañakunanchikchu pipas uyariwananchikta munasqanchikraykuqa (Lucas 20:46, 47).  Jehova Diosqa manam allintachu chayna mañakusqanchiktaqa qawan. Payqa munanmi sunqumanta mañakunanchikta.

14. (1) ¿Hayka kutitam Diosta mañakunanchik? (2) ¿Imatam chayqa Jehova Diosmanta yachachiwanchik?

14 ¿Hayka kutitam Diosta mañakunanchik? Jehova Diosqa niwanchikmi sapa kuti mañakunanchikpaq. Bibliam nin: “Diosta tukuy tiempo mañakuychik”, nispa (Mateo 26:41; Romanos 12:12; 1 Tesalonicenses  5:17). Jehova Diosqa haykapipas uyariwanchikmi. Sapa punchawmi kuyawasqanchikmanta hinaspa imapas quwasqanchikmanta agradecekuchwan. Mañakuchwantaqmi imapipas yanapawananchikpaq, kallpata quwananchikpaq hinaspa sunqunchikta tiyaykachinanpaq. Diosta mañakuyta chaninchaspanchikqa, sapa kutim paywanqa rimasunchik.

15. ¿Imanasqam “amen” ninanchik mañakuyta tukuruspaqa?

15 ¿Imanasqam “amen” ninanchik mañakuyta tukuruspaqa? Amen ninanqa “chaynayá kachun” ninanmi. Chaynata nispanchikqa qawachichkanchikmi sunqumanta mañakusqanchikta (Salmo 41:13). Chaymantapas, bibliapim yachachiwanchik runakunapa qayllanpi pipas Diosta mañakuptin uyarikunanpaq hina utaq sunqullanchikpipas “amen” niyqa allin kasqanmanta.  Chaynata nispanchikmi qawachinchik mañakusqanmanta mana iskayrayasqanchikta (1 Cronicas 16:36; 1 Corintios 14:16).

¿IMAYNATAM DIOSQA UYARIN MAÑAKUSQANCHIKTA?

16. ¿Diosqa uyarinchu mañakusqanchikta? Willamuy.

16 ¿Diosqa uyarinchu mañakusqanchikta? Arí. Bibliam nin: “Qamqa pipapas mañakusqanta uyariykuqmi kanki”, nispa (Salmo 65:2; Isaias 30:19). Jehova Diosqa uyarinmi wara-waranqantin runakunapa sunqumanta mañakusqankutaqa hinaspam yanapan.

17. ¿Pikunatam Diosqa servichikun mañakusqanchikman hina yanapawananchikpaq?

17 Jehova Diosqa angelkunata hinaspa yupaychaqnin runakunatam servichikun mañakusqanchikman hina yanapawananchikpaq (Hebreos 1:13, 14). Achka runakunam Diosta mañakurqaku bibliata entiendenankupaq, hinaptinmi mañakusqanku qipallata Jehova Diospa testigonkuna watukurqaku. Kaymi qawachin enteron pachapi Diosmanta willakuy apakunanpaq angelkuna yanapakusqankuta (qaway Apocalipsis 14:6). Chaymantapas, imapas sasachakuyninchik kaptinmi utaq imapas pisipuwaptinchikmi Jehova Diosta mañakurqanchik, hinaspam iñiqmasinchikkunapa yanapakuyninta chaskirqanchik (Proverbios 12:25; Santiago 2:16).

Jehova Diosqa mañakusqanchikman hinam iñiqmasinchikkunawan yanapawasun

18. ¿Imakunatawanmi Diosqa servichikun mañakusqanchikman hina yanapawananchikpaq?

18 Jehova Diosqa chuya espirituntam servichikun mañakusqanchikman hina yanapawananchikpaq. Imapas sasachakuyta atipananchikpaq mañakuptinchikqa,  chuya espirituntam servichikun yanapawananchikpaq hinaspa kallpanchawananchikpaq (2 Corintios 4:7). Chaymantapas, Jehova Diosqa bibliatam servichikun mañakusqanchikman hina yanapawananchikpaq hinaspa allinta tanteaspa imatapas ruwananchikpaq. Ichapas bibliata ñawinchaspa imapipas yanapawaqninchikta tarirqanchik. Jehova Diosqa yanapawachwanmi huñunakuypi pipapas rimarisqanwan. Iñiqkunapi punta apaqkunatapas servichikunmanmi bibliapa ima nisqanta qawachiwananchikpaq (Galatas 6:1).

19. ¿Imanasqam wakinpiqa piensachwan Jehova Dios mana uyariwasqanchikta?

19 Ichapas huk kaqninpi tapukurqanchik: “¿Imanasqataq Jehova Diosqa mana uyariwanchu mañakusqayta?”, nispa. Jehova Diosqa yachanmi haykapi hinaspa imaynata mañakusqaykiman hina yanapasunaykita. Diosqa yachanmi ima pisipuwasqanchikta. Ichapas wakinpiqa hinalla mañakunanchik kanqa Jehova Diospi hapipakusqanchikta qawachinanchikpaq (Lucas 11:5-10). Wakinpiqa mana piensasqanchikman hinam Jehova Diosqa mañakusqanchikpi yanapawanchik. Ichapas Diosta mañakurqanchik sasachakuyninchik kaptin, ichaqa Jehova Diosmi chay sasachakuyninchiktaqa mana chinkachinchu, aswanqa kallpatam quwanchik hinalla aguantananchikpaq (qaway Filipenses 4:13).

20. ¿Imanasqam Diostaqa sapa kuti mañakunanchik?

20 Jehova Diosqa kuyawasqanchikraykum mañakunanchikta munan. Manam iskayrayananchikchu pay uyariwananchikmantaqa (Salmo 145:18). Sunqumanta mañakuspaqa astawanmi Diostaqa kuyasunchik.