Pomoce do studium Biblii

Bezpłatne pomoce do studium Biblii oraz dodatkowe materiały przydają się w pogłębionej osobistej analizie Biblii i umożliwiają lepsze zrozumienie Słowa Bożego. Korzystaj z bezpłatnej Biblii online, która zawiera wiele pomocnych narzędzi. Wzbogać swoje studium, korzystając z materiałów filmowych, leksykonu i atlasu biblijnego, słowniczka pojęć użytych w Biblii oraz innych bezpłatnych narzędzi.

Oglądaj Biblię w Internecie

Zobacz, czym się wyróżnia Biblia w Przekładzie Nowego Świata, który jest dokładny i łatwy w czytaniu.

Materiały filmowe do studium Biblii

Filmy wprowadzające księgi biblijne

Podstawowe informacje o poszczególnych księgach biblijnych.

Biblijne materiały filmowe — podstawowe nauki

Krótkie lekcje wideo odpowiadające na podstawowe pytania biblijne, takie jak: Dlaczego Bóg stworzył ziemię? Co się dzieje z umarłymi? Dlaczego Bóg dopuszcza cierpienia?

Pomocne narzędzia i materiały źródłowe do studium Biblii

Plany czytania Biblii

Biblia jest najlepszym źródłem mądrości życiowej. Bez względu na to, jakiego planu czytania Biblii szukasz — codziennego, rocznego czy dla początkujących — możesz skorzystać z tej propozycji.

Jak odszukiwać wersety w Biblii

Zestawienie to obejmuje 66 ksiąg biblijnych w kolejności, w jakiej występują w większości przekładów. Po nazwie księgi podano numer rozdziału i wersetu.

Odpowiedzi na pytania biblijne

Poznaj biblijne odpowiedzi na pytania związane z Bogiem, Jezusem, życiem rodzinnym, cierpieniami i innymi tematami.

Objaśnienia wersetów biblijnych

Odkryj prawdziwe znaczenie znanych biblijnych wersetów i sformułowań.

Biblioteka internetowa (opens new window)

Szukaj informacji na tematy biblijne w publikacjach Świadków Jehowy.

Poznawaj Biblię z pomocą osobistego nauczyciela

Jak wygląda kurs biblijny proponowany przez Świadków Jehowy?

Podczas interaktywnego kursu prowadzonego przez Świadków Jehowy można korzystać z dowolnego przekładu Biblii. Śmiało można zapraszać członków rodziny, przyjaciół, znajomych.

Prośba o wizytę

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie dotyczące Biblii lub dowiedz się czegoś o Świadkach Jehowy.