Przejdź do zawartości

LEKCJE WIDEO

Biblijne materiały filmowe — podstawowe nauki

Te krótkie lekcje wideo odpowiadają na podstawowe pytania biblijne. Część z nich jest powiązana z lekcjami w broszurze Bóg ma dla nas dobrą nowinę!

Czy wszechświat został stworzony?

Biblijna relacja o stwarzaniu jest często błędnie rozumiana, a nawet uważana za mit. Czy to, co mówi Biblia, jest wiarygodne?

Czy Bóg ma imię?

Bóg ma wiele tytułów, między innymi Wszechmocny, Stwórca, Pan. Niemniej imię własne Boga występuje w Biblii blisko 7000 razy.

Kto jest Autorem Biblii?

Skoro Biblię spisali ludzie, czy słusznie się ją nazywa Słowem Bożym? Czyje myśli zawiera ta Księga?

Co nas upewnia, że Biblia pochodzi od Boga?

Jeśli autorem Biblii jest Bóg, to musi się ona wyróżniać spośród wszystkich innych ksiąg.

Dlaczego Bóg stworzył ziemię?

Ziemia jest niezwykle piękna. Poza tym została umieszczona w idealnej odległości od Słońca i obraca się z odpowiednią prędkością wokół własnej osi, która jest nachylona pod właściwym kątem. Dlaczego Bóg włożył tak wiele wysiłku w stworzenie naszej planety?

Co się dzieje z umarłymi?

Biblia obiecuje, że nastanie czas, kiedy wielu ludzi powróci do życia, tak jak Łazarz.

Czy piekło to naprawdę miejsce cierpień?

Biblia mówi, że „Bóg jest miłością”. On nigdy nie skazałby ludzi na wieczne cierpienia za wcześniej popełnione błędy.

Czy Jezus Chrystus jest Bogiem?

Czy Jezus Chrystus jest Bogiem Wszechmocnym? A może to dwie odrębne osoby?

Dlaczego Jezus umarł?

Biblia przywiązuje wielką wagę do śmierci Jezusa. Czy jego śmierć miała jakiś cel?

Czym jest Królestwo Boże?

Jezus w trakcie swojej służby o niczym innym nie mówił tak często jak o Królestwie Bożym. Już od stuleci jego naśladowcy modlą się o przyjście tego Królestwa.

Dlaczego Bóg dopuszcza cierpienia?

Wielu pyta, dlaczego na świecie jest tyle nienawiści i cierpień. Biblia udziela satysfakcjonującej i pocieszającej odpowiedzi.

Czy Bóg akceptuje wszystkie religie?

Wielu ludzi uważa, że to nieważne, jaką religię się wyznaje.

Czy Bóg akceptuje oddawanie Mu czci za pomocą wizerunków?

Czy wizerunki mogą nam pomóc w przybliżeniu się do Boga, którego nie widzimy?

Czy Bóg wysłuchuje wszystkich modlitw?

Co jeśli ktoś modli się w egoistycznych celach? Albo jeśli mąż znęca się nad żoną, a potem prosi Boga o przychylność?