Przejdź do zawartości

Objaśnienia wersetów biblijnych

Odkryj prawdziwe znaczenie znanych biblijnych wersetów i sformułowań. Poznaj też ich kontekst. Odsyłacze i wyjaśnienia podane w przypisach pomogą ci pogłębić zrozumienie tekstu.

Filipian 4:6, 7 — „O nic się już nie martwcie”

Jakie formy modlitwy mogą pomóc sługom Boga przeżywającym trudności zachować spokój wewnętrzny?