Działalność Świadków Jehowy

Publiczna działalność ewangelizacyjna

Film: Warto się zatrzymać!

Zobacz, jak dzięki kampanii ewangelizacyjnej prowadzonej na Manhattanie w Nowym Jorku ludzie mają możliwość otrzymać publikacje biblijne.

Film: Warto się zatrzymać!

Zobacz, jak dzięki kampanii ewangelizacyjnej prowadzonej na Manhattanie w Nowym Jorku ludzie mają możliwość otrzymać publikacje biblijne.

Działalność wydawnicza

Wydanie zrewidowanego Przekładu Nowego Świata w języku hiszpańskim

Jakie wyzwania wiązały się z przetłumaczeniem Biblii na język, którym posługują się miliony ludzi i w którym poszczególne słowa mogą mieć wiele znaczeń?

Wydanie zrewidowanego Przekładu Nowego Świata w języku hiszpańskim

Jakie wyzwania wiązały się z przetłumaczeniem Biblii na język, którym posługują się miliony ludzi i w którym poszczególne słowa mogą mieć wiele znaczeń?

Szczególne wydarzenia

Ciekawe migawki z zakończenia nauki przez 137 klasę Szkoły Gilead

Od roku 1943 Szkoła Gilead pomaga studentom nabywać dokładnej wiedzy o Bogu. Obejrzyj ciekawe migawki z uroczystości wręczenia dyplomów.

Ciekawe migawki z zakończenia nauki przez 137 klasę Szkoły Gilead

Od roku 1943 Szkoła Gilead pomaga studentom nabywać dokładnej wiedzy o Bogu. Obejrzyj ciekawe migawki z uroczystości wręczenia dyplomów.

Działalność społeczna

Udzielanie pomocy więźniom

Zobacz, jak prawda biblijna zmiękcza serca więźniów i pozytywnie wpływa na ich życie.

Udzielanie pomocy więźniom

Zobacz, jak prawda biblijna zmiękcza serca więźniów i pozytywnie wpływa na ich życie.

Życie w Betel

Wyprowadzka z Adams Street 117

Członkowie rodziny Betel wspominają pracę w bruklińskiej drukarni.

Wyprowadzka z Adams Street 117

Członkowie rodziny Betel wspominają pracę w bruklińskiej drukarni.