Jak poprowadzić rozmowę

Jak poprowadzić rozmowę

SŁUCHAJ BOGA I ŻYJ WIECZNIE

Pytanie: Czy chciałby pan żyć w takim świecie? [Pokaż ll 1. Pozwól się wypowiedzieć].

Werset: Jer 29:11

Propozycja: Ta broszura wyjaśnia, jak możemy słuchać Boga i skorzystać z tego, co dla nas przewidział. [Omów ll 2].

MÓJ POMYSŁ

Pytanie:

Werset:

Lekcja:

Pytanie na następną wizytę: