8-14 lutego

NEHEMIASZA 5-8

8-14 lutego
 • Pieśń 123 i modlitwa

 • Uwagi wstępne (3 min lub mniej)

SKARBY ZE SŁOWA BOŻEGO

 • Nehemiasz — przykład wyjątkowego nadzorcy(10 min):

  • Neh 5:7 — Nehemiasz wysłuchał ludzi i podjął działania (w06 1.2 s. 9, ak. 2)

  • Neh 5:14, 15, 18 — Nehemiasz był pokorny, bezinteresowny i roztropny (w06 1.2 s. 10, ak. 3)

  • Neh 8:8 — Nehemiasz brał udział w przekazywaniu duchowych pouczeń (w06 1.2 s. 11, ak. 4)

 • Wyszukujemy duchowe skarby (8 min):

  • Neh 6:5 — Dlaczego Sanballat wysłał do Nehemiasza „list otwarty”? (w06 1.2 s. 9, ak. 3)

  • Neh 6:10, 11 — Dlaczego Nehemiasz nie przyjął propozycji Szemajasza? (w07 1.7 s. 30, ak. 15)

  • Czego uczy mnie o Jehowie fragment Biblii czytany w tym tygodniu?

  • Które myśli mogę wykorzystać w służbie kaznodziejskiej?

 • Czytanie Biblii: Neh 6:15-19 (4 min lub mniej)

ULEPSZAJMY SWĄ SŁUŻBĘ

 • Pierwsza rozmowa (2 min lub mniej): Zaproponuj płytę Jak prowadzić szczęśliwe życie. Przygotuj grunt pod odwiedziny ponowne. (la 4:5)

 • Odwiedziny ponowne (4 min lub mniej): Pokaż, jak dokonać odwiedzin u kogoś, kto przyjął płytę Jak prowadzić szczęśliwe życie. Przygotuj grunt pod kolejną rozmowę. (la 7:1)

 • Studium biblijne (6 min lub mniej): Poprowadź studium biblijne (bh 3:4, 5).

CHRZEŚCIJAŃSKI TRYB ŻYCIA

 • Pieśń 62

 • Czy ‛się ubiegasz’? (15 min): Przemówienie starszego oparte na materiale ze Strażnicy z 15 września 2014 roku, strony 3-6. Odtwórz film Bracia, ubiegajcie się o wspaniałą pracę, który w grudniu 2015 roku ukazał się w telewizji JW Broadcasting. Wyjaśnij, z jakich pobudek należy zabiegać o nowe zadania w zborze i jak to robić. Serdecznie zachęć braci, by zdobywali kwalifikacje potrzebne do usługiwania w charakterze sługi pomocniczego lub starszego.

 • Zborowe studium Biblii: bm 18 (30 min)

 • Powtórka i zapowiedź następnego zebrania (3 min)

 • Pieśń 125 i modlitwa