1-7 lutego

NEHEMIASZA 1-4

1-7 lutego
 • Pieśń 126 i modlitwa

 • Uwagi wstępne (3 min lub mniej)

SKARBY ZE SŁOWA BOŻEGO

 • Nehemiasz całym sercem popiera prawdziwe wielbienie(10 min):

  • [Odtwórz film Wprowadzenie do Księgi Nehemiasza].

  • Neh 2:2, 3 — Głównym źródłem radości Nehemiasza był rozwój prawdziwego wielbienia (w06 1.2 s. 9, ak. 7)

  • Neh 4:14 — Nehemiasz stawił czoła sprzeciwowi dzięki pamiętaniu o Jehowie (w06 1.2 s. 10, ak. 2)

 • Wyszukujemy duchowe skarby (8 min):

  • Neh 1:1; 2:1 — Jaką rachubą czasu prawdopodobnie posłużono się w Księdze Nehemiasza 1:1 i 2:1? (w06 1.2 s. 8, ak. 5)

  • Neh 4:17, 18 — Jak można było wykonywać prace budowlane jedną ręką? (w06 1.2 s. 9, ak. 1)

  • Czego uczy mnie o Jehowie fragment Biblii czytany w tym tygodniu?

  • Które myśli mogę wykorzystać w służbie kaznodziejskiej?

 • Czytanie Biblii: Neh 3:6-10 (4 min lub mniej)

ULEPSZAJMY SWĄ SŁUŻBĘ

 • Prowadzenie rozmów w tym miesiącu (15 min): Omówienie z udziałem obecnych. Odtwórz każdy z filmów pokazujących, jak poprowadzić rozmowę, i przedyskutujcie ich najważniejsze elementy. Podkreśl, jak głosiciel przygotował grunt pod odwiedziny ponowne. Zachęć głosicieli, by przygotowali swoją propozycję.

CHRZEŚCIJAŃSKI TRYB ŻYCIA

 • Pieśń 103

 • Już teraz zaplanuj podjęcie pomocniczej służby pionierskiej w marcu lub kwietniu (15 min): Omówienie z udziałem obecnych. Rozważ wybrane myśli z artykułu „Niech okres Pamiątki będzie dla ciebie radosny!” (km 2/14 s. 2). Podkreśl potrzebę dobrego planowania (Prz 21:5). Przeprowadź wywiad z dwoma głosicielami, którzy już podejmowali służbę pomocniczą. Jakie przeszkody musieli pokonać? Jakich błogosławieństw zaznali?

 • Zborowe studium Biblii: bm 17 (30 min)

 • Powtórka i zapowiedź następnego zebrania (3 min)

 • Pieśń 135 i modlitwa