Przejdź do zawartości

Przejdź do wewnętrznego menu

Świadkowie Jehowy

polski

Warunki użytkowania serwisu

Warunki użytkowania serwisu

Witamy!

Dzięki tej stronie dowiesz się więcej o Bogu, Biblii i Świadkach Jehowy. Czytaj, oglądaj i pobieraj materiały, które cię interesują. Chcemy, by inni odnieśli korzyść z naszej strony, ale prosimy nie powielać jej zawartości na innych stronach lub w aplikacjach. Możesz dzielić się tym, czego się dowiedziałeś, przez kierowanie innych na tą stronę zgodnie z Warunkami użytkowania podanymi poniżej.

 Prawa autorskie

© 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona jest publikowana i utrzymywana przez Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc („Watchtower”). Jeżeli nie wskazano inaczej, teksty oraz informacje zawarte w tym serwisie stanowią własność intelektualną Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Inc. („Watch Tower”).

 Znaki zastrzeżone

Adobe, logo Adobe, Acrobat i logo Acrobat są znakami handlowymi Adobe Systems Incorporated. iTunes i iPod są znakami handlowymi Apple Inc. Wszystkie pozostałe znaki handlowe oraz zarejestrowane znaki handlowe należą do ich właścicieli.

Warunki i prawo użytkowania serwisu

 Niniejsze warunki użytkowania regulują korzystanie z niniejszej strony internetowej. Korzystając z niej, zgadzasz się z niniejszymi „Warunkami użytkowania”. Jeżeli nie zgadzasz się z tymi „Warunkami” lub jakimkolwiek ich punktem, nie wolno ci z niej korzystać.

Czym jest właściwe korzystanie z niniejszej strony internetowej? Zgodnie z wymienionymi ograniczeniami możesz:

  • Przeglądać, pobierać i drukować w celach osobistych lub niekomercyjnych grafiki, publikacje elektroniczne, muzykę, zdjęcia, tekst lub filmy z tej strony chronione prawami autorskimi należącymi do Watch Tower.

  • Udostępniać hiperłącza (linki) do strony lub pobrane z niej pliki z publikacjami, filmami lub dźwiękami.

Nie możesz:

  • Zamieszczać w Internecie (na żadnej innej stronie internetowej, w serwisie udostępniania plików lub filmów ani w żadnej sieci społecznościowej) pochodzących ze strony grafik, publikacji elektronicznych, znaków zastrzeżonych, muzyki, zdjęć, filmów lub artykułów.

  • Rozpowszechniać pochodzących ze strony grafik, publikacji elektronicznych, znaków firmowych, muzyki, zdjęć, filmów jako części jakiegokolwiek oprogramowania (nie możesz również umieszczać takich materiałów na serwerze z którego korzystałaby aplikacja).

  • Powielać, kopiować, rozpowszechniać lub wykorzystywać w jakikolwiek sposób materiałów z niniejszej strony internetowej w celach komercyjnych lub za opłatą (nawet gdy w grę nie wchodzi działalność dochodowa).

  • Tworzyć oprogramowania, narzędzi, technik, które służą do gromadzenia, kopiowania, pobierania, wyciągania, zbierania, wycinania danych, kodu źródłowego, obrazków lub tekstu z serwisu, a także ich rozpowszechniać. (Nie zabrania to rozpowszechniania darmowych, niekomercyjnych aplikacji napisanych w celu pobierania plików z ogólnodostępnych części serwisu, na przykład plików EPUB, PDF, MP3 i MP4).

  • Niewłaściwe korzystać z niniejszej strony lub udostępnianych na niej usług, na przykład zakłócając jej funkcjonowanie lub wchodząc na nią z użyciem metod innych niż wyraźnie wskazane.

  • Korzystać ze strony w sposób, który uszkadza lub może ją uszkodzić lub ograniczyć dostęp do niej; niedozwolone jest również korzystanie z niniejszej strony w sposób niedozwolony, nielegalny, oszukańczy lub obliczony na wyrządzenie szkody ani też w związku z jakimkolwiek niedozwolonym, nielegalnym, oszukańczym lub szkodliwym zamiarem lub działalnością.

  • Korzystać z tej strony lub pochodzących z niej grafik, publikacji elektronicznych, znaków firmowych, muzyki, zdjęć, filmów w jakimkolwiek celu marketingowym.

Sekcja medyczna

 Treść sekcji medycznej na stronie ma charakter informacyjny i nie zawiera porad zdrowotnych, nie zastępuje też fachowej porady lekarskiej, diagnostyki i leczenia. Sekcja medyczna nie służy do rekomendowania konkretnych badań, specjalistów, środków, zabiegów, opinii lub innych zamieszczonych tam informacji.

Zawsze radź się lekarza lub kogoś posiadającego odpowiednie kwalifikacje medyczne w kwestiach zdrowotnych lub związanych z leczeniem.

Podejmowane są starania w celu zapewnienia rzetelności i aktualności informacji w sekcji medycznej. Jednakże informacje zamieszczane są tam w postaci „tak jak jest” bez gwarancji ani rękojmi wyraźnej lub dorozumianej. Strona nie udziela żadnej rękojmi ani gwarancji wyraźnych lub dorozumianych w związku z sekcją medyczną, nie ograniczając tego jedynie do dorozumianych rękojmi ani gwarancji ze względu na cel wynikający z okoliczności lub przeznaczenia. Strona nie udziela żadnych gwarancji ani rękojmi co do niezawodności, dokładności, aktualności, użyteczności albo też zupełności jakiejkolwiek informacji uzyskanej za pośrednictwem sekcji medycznej. Strona nie przyjmuje żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności za błędy lub przeoczenia w treści sekcji medycznej. Polegając na jakichkolwiek informacjach w sekcji medycznej, działasz wyłącznie na własne ryzyko. Strona nie jest w jakimkolwiek wypadku odpowiedzialna za szkody bądź roszczenia (włączając w to, bez ograniczenia jednak do tych wypadków, pośrednie bądź bezpośrednie szkody, szkody poniesione osobiście oraz wynikające z następstw śmierci innych osób, utratę zysków, szkody wynikające z utraty danych albo zakłócenia działalności gospodarczej) związane z użytkowaniem bądź brakiem dostępu do sekcji medycznej, niezależnie od tego, czy roszczenia bądź szkody miałyby charakter rękojmi, gwarancji bądź wynikający z czynu niedozwolonego lub byłyby oparte na jakiejkolwiek innej podstawie bądź teorii prawnej, niezależnie od tego, czy po naszej stronie występuje świadomość istnienia takich roszczeń bądź szkód.

Naruszenie warunków użytkowania

 Bez uszczerbku dla innych praw towarzystwa Watchtower zawartych w powyższych „Warunkach użytkowania”, wobec osoby, która w jakiś sposób naruszy te „Warunki”, Watchtower może poczynić takie kroki, jakie uzna za stosowne, łącznie z zawieszeniem dostępu do strony, zablokowaniem dostępu do strony, zablokowaniem komputerom mającym dany adres IP dostępu do strony, skontaktowaniem się z dostawcą Internetu w celu zablokowania takiej osobie dostępu do strony i/lub podjęciem działań prawnych.

Zastrzeżenie

 Watchtower może od czasu do czasu zmieniać niniejsze „Warunki użytkowania”. Zrewidowane „Warunki” będą obowiązywały użytkowników strony internetowej od daty opublikowania ich na niniejszej stronie. Prosimy regularnie zaglądać tutaj, żeby dobrze znać bieżącą wersję „Warunków”.

Prawo i jurysdykcja

 Niniejsze „Warunki użytkowania” będą nadzorowane przez przepisy prawa stanu Nowy Jork, USA, bez względu na konflikt postanowień przepisów prawa. Wszelkie prawne działania w związku z tymi „Warunkami użytkowania” będą podejmowane w sądzie federalnym lub stanowym mającym jurysdykcję w stanie Nowy Jork, USA.

Wypowiadalność

 Jeśli postanowienie dotyczące niniejszych „Warunków użytkowania” zostanie uznane przez uprawniony sąd za nieuzasadnione, nieważne, niewykonalne lub bezprawne, będą wciąż obowiązywać inne postanowienia. Niepowodzenie Watchtower w wykonaniu postanowienia tych „Warunków użytkowania” nie może być uważane za lub rozumiane jako odstąpienie od takiego postanowienia lub od prawa do wykonania takiego postanowienia.

Zobowiązanie

 Niniejsze „Warunki użytkowania” stanowią całą umowę między tobą a Watchtower w związku z twoim użytkowaniem tej strony internetowej i zastępują wszystkie poprzednie umowy dotyczące twojego użytkowania tej strony.