Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookie

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookie

Organizacja Świadków Jehowy szanuje prawo jednostek do prywatności. Jeśli chcesz uzyskać informacje na temat globalnych Zasad ochrony danych osobowych organizacji, kliknij tutaj.

Zasady ochrony danych osobowych wskazują, w jaki sposób organizacja Świadków Jehowy przetwarza dane osobowe. Dodatkowo w wypadku niniejszego serwisu internetowego mają zastosowanie szczególne zasady, które podajemy poniżej.

Właścicielem serwisu jest Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (zwany dalej Watchtower), organizacja typu „not-for-profit” z siedzibą w Nowym Jorku, która wspiera działalność Świadków Jehowy i biblijną działalność edukacyjną. Niektóre z serwerów hostujacych serwis zlokalizowane są na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Dane osobowe

Dane osobowe podane w niniejszym serwisie będą wykorzystywane wyłącznie w celach, o których zostaniesz poinformowany w momencie ich podawania.

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych nikomu innemu, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to niezbędne do realizacji Twojej prośby, gdy zostaniesz o tym dokładnie poinformowany, albo gdy pozostając w dobrej wierze jesteśmy przekonani, że ujawnienie tych danych jest w uzasadniony sposób niezbędne, aby uczynić zadość obowiązującym przepisom prawa lub odpowiedzieć na wniosek organów ścigania, bądź w celu wykrycia oraz zapobiegania problemom związanym z oszustwami, bezpieczeństwem lub problemami technicznymi. Używając niniejszego serwisu, wyrażasz zgodę na ujawnianie Twoich danych osobowych osobom trzecim wyłącznie w tych celach. Podane przez Ciebie dane osobowe w żadnym wypadku nie zostaną sprzedane, wymienione ani udostępnione.

Inni dostawcy usług. Serwis może niekiedy zawierać linki odsyłające do stron innych usługodawców, którzy świadczą usługi na naszą rzecz (takie jak wypełnianie formularzy online). Zorientujesz się, że zostałeś przekierowany na stronę takiego usługodawcy, ponieważ będzie miała ona inny wygląd, a pasek adresu w przeglądarce ulegnie zmianie. Gdy decydujemy się na współpracę z innymi usługodawcami, najpierw szczegółowo badamy, a później także okresowo kontrolujemy ich politykę prywatności i ochrony danych osobowych, aby upewnić się, że odpowiada tym samym standardom, którymi kierujemy się w naszej polityce prywatności. W wypadku pytań dotyczących polityki prywatności i ochrony danych któregoś z takich usługodawców prosimy zapoznać się z informacjami podanymi w ich serwisach.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. Aby zabezpieczyć Twoje dane osobowe w momencie przesyłania, wykorzystujemy metody szyfrowania takie jak TLS (Transport Layer Security). Używamy systemów komputerowych, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby i które znajdują się w pomieszczeniach chronionych metodami fizycznymi, elektronicznymi oraz organizacyjnymi, by zagwarantować poufność i bezpieczeństwo przekazywanych nam informacji.

Konta

W sprawach związanych z Twoim kontem będziemy kontaktować się z Tobą za pomocą adresu e-mail, który wprowadziłeś podczas rejestracji konta. Na przykład jeżeli zapomnisz nazwy użytkownika i poprosisz o pomoc w logowaniu, wyślemy wiadomość na adres e-mail, który podałeś w swoim profilu użytkownika.

Darowizny

Gdy przekazujesz darowizny za pośrednictwem Internetu, przetwarzane są Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. Przyjmowanie darowizn za pomocą kart kredytowych odbywa się przy użyciu akredytowanych usług przetwarzania płatności, wykorzystujących zabezpieczenia i zasady ochrony danych najwyższej jakości. Nie przechowujemy ani nie mamy dostępu do danych Twojej karty kredytowej, numerów kont bankowych ani innych informacji dotyczących konta wysyłanych do platform przetwarzania płatności. Odbiorca darowizn przechowuje dokumentację transakcji finansowych przez minimum 10 lat. Obejmuje ona datę złożenia darowizny, jej wysokość, a także metodę jej przekazania. Pozwala to trzymać się zasad prowadzenia sprawozdawczości finansowej, a także odpowiedzieć na wszelkie Twoje pytania, które mogą się pojawić w tym okresie. Nie będziemy wysyłać próśb o przekazanie następnych darowizn.

Inne dane

Możesz wprowadzić także dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy i numer telefonu) w celach innych niż przekazanie darowizny lub stworzenie konta (na przykład, by poprosić o nieodpłatne studium Biblii). Gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy te informacje wyłącznie w celach, dla których zostały wprowadzone i tak długo, jak to jest konieczne.

Pliki cookie i inne technologie

Niektóre informacje są gromadzone w sposób zautomatyzowany, gdy wchodzisz na stronę serwisu. Odbywa się to za pomocą plików cookie („ciasteczek”), sygnalizatorów sieci Web i innych technologii. W niniejszym dokumencie termin „pliki cookie” używany jest w szerokim znaczeniu i obejmuje także zbliżone technologie, takie jak „Local Storage”.

Pliki cookie. Tak jak w wypadku innych stron internetowych, gdy odwiedzasz nasz serwis, pewne informacje, zwane ogólnie „cookie”, mogą zostać zapisane w pamięci Twojego telefonu, tabletu albo na dysku Twojego komputera. Istnieją różne rodzaje plików cookie, które spełniają różne funkcje i ogólnie rzecz biorąc, usprawniają użytkowanie serwisu. Dzięki plikom cookie możemy się dowiedzieć, czy już wchodziłeś na stronę naszego serwisu, albo zapamiętać wybrane przez Ciebie ustawienia serwisu. Na przykład wybrany przez Ciebie język może zostać zapisany w pliku cookie, dzięki czemu następnym razem, gdy odwiedzisz nasz serwis, zostanie on wyświetlony w tym języku. Nie używamy plików cookie w celach reklamowych.

Pliki cookie używane przez serwis można podzielić na trzy kategorie:

  1. Niezbędne pliki cookie — są one konieczne, aby umożliwić użytkownikom dostęp do pewnych funkcji serwisu, takich jak logowanie lub przesyłanie formularzy. Bez tych plików nie moglibyśmy udostępnić wybranych usług, takich jak składanie darowizn online. Pliki cookie tego typu obejmują także informacje, które umożliwiają nam dostarczenie konkretnej usługi wybranej przez Ciebie w czasie trwania sesji przeglądarki. Nie gromadzą jednak one danych, które mogłyby zostać użyte w celach marketingowych albo w celu zapamiętania, jakie strony internetowe odwiedziłeś.

  2. Poprawiające funkcjonalność — dzięki nim serwis może zapamiętać Twoje wybory (dotyczące nazwy użytkownika, języka albo lokalizacji), co zapewnia dostęp do dodatkowych funkcji i usprawnia użytkowanie strony.

  3. Analityczne — używa się ich, aby gromadzić informacje dotyczące sposobów użytkowania serwisu przez osoby, które go odwiedzają, na przykład liczbę wyświetleń i średni czas korzystania ze strony. Informacji tych używa się wyłącznie w celach usprawnienia funkcjonowania serwisu.

Niektóre z plików cookie to pliki ustawione przez nasz serwis. Inne to pliki cookie podmiotów zewnętrznych, ustawione przez inną domenę. Oprócz plików cookie związanych z technologią Google reCAPTCHA, używamy wyłącznie cookie utworzonych przez naszą stronę. Technologia Google reCAPTCHA służy do odróżnienia prawdziwych użytkowników od komputerów oraz do ochrony przed zautomatyzowanym spamem. Sprawdź politykę prywatności Google pod adresem https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Sygnalizatory sieci Web. Poszczególne podstrony naszego serwisu mogą zawierać niewielkie pliki elektroniczne zwane sygnalizatorami sieci Web, które pozwalają badać aktywność użytkowników, na przykład czas wejścia na daną podstronę. Sygnalizatory sieci web używane są w celu badania sposobów użytkowania niniejszej witryny i monitorowania jej wydajności.

Wykorzystanie adresu IP. Adres IP to kod numeryczny, który identyfikuje Twój komputer w Internecie. Wykorzystujemy Twój adres IP, a także typ używanej przez Ciebie przeglądarki w ramach analizy sposobów użytkowania serwisu oraz w celu diagnozowania problemów i usprawnienia oferowanych przez nas usług.

Twój wybór. Większość przeglądarek umożliwia wyłączenie obsługi plików cookie lub pozwala włączyć opcje otrzymywania komunikatu ostrzegawczego, zanim pliki cookie zostaną zapisane na Twoim urządzeniu. Sprawdź, jak włączyć tę opcję w instrukcji obsługi przeglądarki, której używasz. Prosimy jednak pamiętać, że jeśli wyłączysz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu.

Technologie Active Scripting i JavaScript

W celu usprawnienia funkcjonalności serwisu wykorzystywane są skrypty. Technologia ta pozwala na szybszą odpowiedź serwisu. Nigdy nie wykorzystujemy skryptów, aby instalować na Twoim komputerze oprogramowanie albo bez Twojej zgody gromadzić informacje.

W przeglądarce internetowej należy włączyć obsługę technologii Active Scripting lub JavaScript, aby pewne elementy strony mogły działać poprawnie. Większość przeglądarek pozwala na włączenie bądź wyłączenie tej funkcji dla określonych stron. Sprawdź pliki pomocy przeglądarki internetowej, aby uzyskać więcej informacji na temat włączenia skryptów dla poszczególnych stron.

Twoje prawa

Korzystanie z niniejszego serwisu, włączając w to pobieranie wszelkich publikacji, filmów czy materiałów dźwiękowych jest nieodpłatne. Korzystanie z serwisu nie wymaga założenia konta, przekazania darowizny ani też podjęcia jakichkolwiek działań wymagających przekazania danych osobowych. Jeśli jednak dobrowolnie zdecydujesz się na założenie konta, przekazanie darowizny, poprosisz o nieodpłatne studium Biblii lub podejmiesz jakiekolwiek inne działania wymagające wprowadzenia danych osobowych, będzie to oznaczać, że akceptujesz niniejszą Politykę prywatności i wykorzystania plików cookie oraz wyrażasz zgodę na przechowywanie danych osobowych na serwerach znajdujących się na terenie Stanów Zjednoczonych, gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie i przechowywanie Twoich danych osobowych przez Watchtower i organizacje, które wspierają Świadków Jehowy w różnych krajach, w sytuacji gdy będzie to konieczne, żeby przetworzyć prośbę o żądane działanie. Podmiot przetwarzający dane może być różny w zależności od rodzaju czynności wykonywanych w serwisie. Na przykład jeśli przekażesz darowiznę na rzecz osoby prawnej działającej na terytorium danego kraju, Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe zostaną przekazane osobie prawnej wskazanej podczas tej czynności. Z kolei jeśli poprosisz o studium Biblii, Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe zostaną skierowane do Biura Oddziału Świadków Jehowy, żeby spełnić tę prośbę.

Jeśli nie udostępnisz nam swoich danych osobowych w celu założenia konta, przekazania darowizny lub skorzystania z innej funkcji serwisu, która wymaga wprowadzenia danych osobowych, nie będziemy w stanie spełnić Twojej prośby.

Gdyby w przyszłości zaszła konieczność zmiany naszej Polityki prywatności i wykorzystania plików cookie, o wszelkich zmianach poinformujemy w niniejszym serwisie, dzięki czemu zawsze będzie dla Ciebie jasne, jakie informacje gromadzimy i jak je wykorzystujemy.

W zakresie wymaganym przepisami prawa mogą przysługiwać Ci dodatkowe prawa związane z Twoimi danymi osobowymi. Może to obejmować prawo dostępu do danych, zmiany lub usunięcia danych osobowych, które udostępniłeś nam za pośrednictwem tego serwisu. Jeśli powyższe ma zastosowanie w wypadku Twojego kraju, informacje kontaktowe znajdziesz tutaj. Jeśli Twoje pytanie dotyczy danych osobowych wprowadzonych podczas przekazywania darowizny, skontaktuj się z odbiorcą darowizny wskazanym w trakcie jej przekazywania oraz podanym w potwierdzeniu jego złożenia.