Przejdź do zawartości

Polityka prywatności

Polityka prywatności

POSZANOWANIE TWOJEJ PRYWATNOŚCI

 Jesteśmy zdecydowani chronić i szanować twoją prywatność. Niniejsza polityka określa zasady, na podstawie których wszelkie zebrane od ciebie lub podane przez ciebie dane osobowe będą przetwarzane w naszym serwisie internetowym oraz we wszystkich powiązanych aplikacjach udostępnianych przez Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. („Watchtower”). Kiedy odwiedzasz nasz serwis internetowy, zachowujemy pewne podstawowe informacje i jesteśmy świadomi, jak ważne jest bezpieczne przechowywanie tych informacji oraz powiadomienie cię o tym, co będziemy z nimi robić. Możesz zdecydować o podaniu nam informacji, które uważane są za dane osobowe. Pojęcie „dane osobowe” w rozumieniu tej Polityki odnosi się do takich informacji jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu czy jakiekolwiek inne dane, które mogą być wykorzystane, żeby cię zidentyfikować. Pojęcie „serwis internetowy” obejmuje niniejszy serwis oraz serwisy powiązane, takie jak apps.jw.org, ba.jw.org, stream.jw.org oraz wol.jw.org.

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH

 Niniejszy serwis internetowy oraz wszystkie powiązane aplikacje są własnością Watchtower, nowojorskiej korporacji not-for-profit, wspierającej działalność Świadków Jehowy oraz ich program edukacji biblijnej. Decydując się dobrowolnie założyć konto, przekazać darowiznę, poprosić o wizytę lub podejmując jakiekolwiek inne działania, które obejmują podanie danych osobowych, zgadzasz się na postanowienia niniejszej Polityki, a także na przechowywanie twoich danych na serwerach znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz na gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie oraz przechowywanie twoich danych osobowych przez Watchtower oraz współdziałające organizacje, które wspierają Świadków Jehowy w różnych krajach, w zakresie, w jakim będzie to potrzebne do przeprowadzenia czynności, o które poprosiłeś. Organizacja religijna działa globalnie za pośrednictwem różnych podmiotów lokalnych. Dla celów ochrony danych mogą one obejmować lokalne zbory, Biura Oddziałów, a także inne podobne współdziałające organizacje Świadków Jehowy.

Administrator twoich danych osobowych może być różny w zależności od charakteru twojej interakcji ze stroną internetową. Na przykład jeśli złożysz darowiznę na rzecz osoby prawnej w określonym kraju, twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe zostaną przekazane właśnie tej osobie prawnej, która zostanie ci wskazana w trakcie procesu przekazywania darowizny. Innym przykładem może być prośba o wizytę. Jeśli złożysz taką prośbę, twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe będą podane lokalnemu Biuru Oddziału oraz zborowi Świadków Jehowy w celu spełnienia twojej prośby.

Jeśli w kraju, w którym mieszkasz obowiązują adekwatne przepisy o ochronie danych osobowych dane kontaktowe właściwe dla twojego kraju zamieszkania możesz znaleźć na stronie Kontakty do spraw ochrony danych celem uzyskania wsparcia.

BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ DANYCH

 Bezpieczeństwo i poufność twoich danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. Korzystamy z aktualnych rozwiązań w zakresie przechowywania danych oraz technik bezpieczeństwa w celu ochrony twoich informacji osobowych przed nieuprawnionym dostępem, nieodpowiednim wykorzystaniem lub ujawnieniem, nieuprawnionym modyfikowaniem, bezprawnym zniszczeniem czy przypadkową utratą. Wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe oraz jakiekolwiek inne podmioty, które angażujemy w przetwarzanie twoich informacji osobowych, są zobowiązane do szanowania poufności twoich informacji. Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania lub wymogów w zakresie przechowywania dokumentów.

Chronimy twoje dane osobowe, korzystając w czasie ich przesyłania z protokołów szyfrowania, takich jak TLS (Transport Layer Security). Korzystamy z systemów komputerowych z protokołami ograniczonego dostępu, znajdujących się w obiektach, w których zastosowano fizyczne, elektroniczne oraz proceduralne środki bezpieczeństwa w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa przesyłanych do nas informacji. Utrzymujemy wysokie standardy bezpieczeństwa w celu zapobiegania jakiemukolwiek nieuprawnionemu dostępowi.

OSOBY MAŁOLETNIE

 Jeśli w kraju, w którym korzystasz z naszego serwisu internetowego, jesteś uznawany za osobą małoletnią, możesz podać swoje dane osobowe w niniejszym serwisie internetowym, jedynie przy udziale twojego rodzica (-ów) lub opiekuna (-ów). Jeśli jesteś rodzicem (rodzicami) lub opiekunem (opiekunami) i wyrażasz zgodę, żeby osoba małoletnia podała dane osobowe w niniejszym serwisie internetowym, to zgadzasz się na postanowienia niniejszej Polityki w odniesieniu do korzystania przez osobę małoletnią.

ZEWNĘTRZNI DOSTAWCY

 Czasami niniejszy serwis internetowy lub powiązane aplikacje mogą zawierać linki do zewnętrznych dostawców. Mogą to być linki do stron internetowych zewnętrznych dostawców, którzy świadczą usługi na naszą rzecz (na przykład wypełnianie formularzy online). Będziesz wiedział, że znalazłeś się na stronie internetowej zewnętrznego dostawcy, ponieważ będzie ona inaczej wyglądała oraz zmieni się treść w pasku adresu twojej przeglądarki. Dodatkowo możesz otrzymać wiadomości e-mail lub tekstowe od zewnętrznego dostawcy na podstawie prośby o informacje złożonej przez ciebie za pośrednictwem tego serwisu, w tym powiadomienia o działaniach, co do których składałeś prośbę o informacje. W momencie wyboru zewnętrznego dostawcy, a także w pewnych odstępach czasu po dokonaniu wyboru, badamy polityki zewnętrznych dostawców dotyczące prywatności i ochrony danych, aby upewniać się, że utrzymują taki sam standard, jaki my stosujemy w naszych własnych politykach. Jednak ci zewnętrzni dostawcy udostępniają aplikacje i usługi, nad których programowaniem, warunkami użytkowania, polityką prywatności i ogólnymi warunkami nie mamy kontroli. Z tego powodu korzystanie z tych aplikacji i usług w niniejszym serwisie podlega aktualnie obowiązującym warunkom usług i ogólnym warunkom wyznaczonym przez zewnętrznych dostawców. Nie jesteśmy informowani o ich aktualizacjach, dlatego prosimy o zapoznanie się z nimi przed skorzystaniem z usług zewnętrznych dostawców. Jeśli masz pytania dotyczące zasad polityki prywatności zewnętrznych dostawców, prosimy o zapoznanie się z polityką udostępnioną na ich stronach internetowych.

Korzystanie z Google Maps w niniejszym serwisie podlega aktualnie obowiązującej Polityce prywatności Google. Google to zewnętrzny dostawca i nie mamy kontroli nad jego aplikacjami, programowaniem i warunkami usług. W związku z tym korzystanie z Google Maps w niniejszym serwisie podlega aktualnie obowiązującym „Dodatkowym warunkom korzystania z usług Mapy Google i Google Earth”. Nie jesteśmy informowani o ich aktualizacjach, dlatego prosimy o zapoznanie się z nimi przed skorzystaniem z usługi Google Maps. Nie korzystaj z usługi Google Maps, jeśli nie zgadzasz się z warunkami jej użytkowania.

 POWIADOMIENIA O ZMIANACH W NINIEJSZEJ POLITYCE

Wciąż ulepszamy i dodajemy nowe funkcje oraz możliwości tego serwisu internetowego oraz wszystkich powiązanych aplikacji, a także ulepszamy dostępne usługi i dodajemy nowe. Ze względu na zachodzące zmiany oraz zmiany w przepisach prawa czy w charakterze rozwiązań technologicznych, nasze praktyki dotyczące danych będą od czasu od czasu zmieniane. Gdy zmiany naszej Polityki okażą się konieczne, opublikujemy wszelkie zmiany na tej stronie, żebyś zawsze wiedział, jakie informacje gromadzimy i jak je wykorzystujemy.

 TECHNOLOGIA ACTIVE SCRIPTING I JAVASCRIPT

W celu ulepszenia funkcji naszego serwisu oraz powiązanych aplikacji wykorzystuje się skrypty. Dzięki wykorzystaniu skryptów serwis może działać szybciej. Skrypty nigdy nie są wykorzystywane przez stronę ani przez powiązane aplikacje w celu zainstalowania na twoim komputerze oprogramowania lub nieuprawnionego gromadzenia pochodzących od ciebie informacji.

Jeśli chodzi o nasz serwis, dla poprawnego działania niektórych jego elementów niezbędne jest włączenie w przeglądarce obsługi technologii Active Scripting i JavaScript. Większość przeglądarek pozwala na włączenie lub wyłączenie tej funkcji dla określonych stron. Sprawdź dokumentację pomocy przeglądarki, żeby dowiedzieć się, jak włączyć obsługę skryptów dla wybranych stron.