Księga Rodzaju 5:1-32

5  Oto księga przedstawiająca dzieje Adama. Kiedy* Bóg stworzył Adama, uczynił go na swoje podobieństwo+.  Stworzył mężczyznę i kobietę+. W dniu, w którym ich stworzył+, pobłogosławił ich i nazwał ludźmi*.  Gdy Adam miał 130 lat, został ojcem syna i dał mu imię Set+. Był on na jego podobieństwo, na jego obraz.  Po urodzeniu się Seta Adam żył jeszcze 800 lat i miał synów i córki.  Adam przeżył 930 lat i umarł+.  Gdy Set miał 105 lat, został ojcem Enosza+.  Po urodzeniu się Enosza Set żył jeszcze 807 lat i miał synów i córki.  Set przeżył 912 lat i umarł.  Gdy Enosz miał 90 lat, został ojcem Kenana. 10  Po urodzeniu się Kenana Enosz żył jeszcze 815 lat i miał synów i córki. 11  Enosz przeżył 905 lat i umarł. 12  Gdy Kenan miał 70 lat, został ojcem Mahalalela+. 13  Po urodzeniu się Mahalalela Kenan żył jeszcze 840 lat i miał synów i córki. 14  Kenan przeżył 910 lat i umarł. 15  Gdy Mahalalel miał 65 lat, został ojcem Jareda+. 16  Po urodzeniu się Jareda Mahalalel żył jeszcze 830 lat i miał synów i córki. 17  Mahalalel przeżył 895 lat i umarł. 18  Gdy Jared miał 162 lata, został ojcem Henocha+. 19  Po urodzeniu się Henocha Jared żył jeszcze 800 lat i miał synów i córki. 20  Jared przeżył 962 lata i umarł. 21  Gdy Henoch miał 65 lat, został ojcem Metuszelacha*+. 22  Po urodzeniu się Metuszelacha Henoch chodził z prawdziwym Bogiem* jeszcze 300 lat i miał synów i córki. 23  Przeżył 365 lat. 24  Henoch cały czas chodził z prawdziwym Bogiem+. Potem już go nie widziano, ponieważ Bóg go zabrał+. 25  Gdy Metuszelach miał 187 lat, został ojcem Lamecha+. 26  Po urodzeniu się Lamecha Metuszelach żył jeszcze 782 lata i miał synów i córki. 27  Metuszelach przeżył 969 lat i umarł. 28  Gdy Lamech miał 182 lata, urodził mu się syn. 29  Nadał mu imię Noe*+, mówiąc: „Ten przyniesie nam pocieszenie* w naszym trudzie i mozolnej pracy naszych rąk na ziemi, którą Jehowa przeklął”+. 30  Po urodzeniu się Noego Lamech żył jeszcze 595 lat i miał synów i córki. 31  Lamech przeżył 777 lat i umarł. 32  Noe osiągnął wiek 500 lat; potem został ojcem Sema+, Chama+ i Jafeta+.

Przypisy

Lub „w dniu, w którym”.
Dosł. „człowiekiem”; hebr. ’adám.
Lub „Matuzalema”.
Zob. Słowniczek pojęć, hasło „Prawdziwy Bóg”. Zwrot „chodził z prawdziwym Bogiem” oznacza, że żył zgodnie z wolą Bożą.
Imię to prawdopodobnie znaczy „odpoczynek; pocieszenie”.
Lub „ulgę”.

Komentarze

Multimedia