Księga Wyjścia 13:1-22

13  Jehowa rzekł jeszcze do Mojżesza:  „Poświęć mi* każdego pierworodnego płci męskiej* w Izraelu, zarówno człowieka, jak i zwierzę. Wszyscy pierworodni należą do mnie”+.  Wtedy Mojżesz przemówił do ludu: „Zapamiętajcie ten dzień, w którym wyszliście z Egiptu+, z domu niewoli, bo Jehowa wyprowadził was stamtąd silną ręką+. Nie możecie więc jeść niczego, co zostało przygotowane na zakwasie.  Wychodzicie dzisiaj, w miesiącu abib*+.  Jehowa przysiągł waszym praojcom+, że da wam ziemię Kananejczyków, Hetytów, Amorytów, Chiwwitów i Jebusytów+ — ziemię mlekiem i miodem płynącą+. Kiedy was do niej wprowadzi, macie co roku w miesiącu abib świętować w następujący sposób:  Przez siedem dni będziecie jeść przaśny chleb+, a w siódmym dniu urządzicie święto ku czci Jehowy.  Przaśny chleb należy jeść siedem dni+. Nie możecie mieć w domu niczego, co zostało przygotowane na zakwasie+. Na całym waszym terytorium* nie może się znaleźć żaden zaczyn.  Tego dnia powiecie swoim synom: ‚Robimy tak, żeby upamiętnić wszystko, co Jehowa dla nas uczynił, kiedy wyprowadzał nas z Egiptu’+.  I to święto będzie wam o tym przypominać jak znak na ręce i na czole*+ — żeby prawo Jehowy było na waszych ustach, bo Jehowa silną ręką wyprowadził was z Egiptu. 10  Macie przestrzegać tego postanowienia w wyznaczonym czasie rok w rok+. 11  „A gdy Jehowa wprowadzi was do ziemi Kananejczyków, którą wam da zgodnie z przysięgą złożoną wam i waszym praojcom+, 12  macie poświęcić Jehowie każdego pierworodnego płci męskiej* i każdego pierworodnego samca spośród zwierząt, które nabędziecie. Należą do Jehowy+. 13  Każdego pierworodnego osła macie wykupić owcą, a jeśli go nie wykupicie, musicie złamać mu kark. Macie też wykupić każdego swojego pierworodnego syna+. 14  „Gdyby wasi synowie pytali później, co to znaczy, odpowiecie im: ‚Jehowa silną ręką wyprowadził nas z Egiptu, z domu niewoli+. 15  Ponieważ faraon trwał w uporze i nie chciał nas wypuścić+, Jehowa zabił każdego pierworodnego w ziemi egipskiej, od pierworodnego potomka człowieka do pierworodnego potomka zwierzęcia+. Dlatego składamy Jehowie w ofierze wszystkie pierworodne samce* i wykupujemy każdego pierworodnego syna’. 16  Będzie to dla was jak znak na ręce oraz opaska na czole*+, byście pamiętali, że Jehowa silną ręką wyprowadził nas z Egiptu”. 17  Gdy faraon wypuścił Izraelitów, Bóg nie poprowadził ich przez ziemię Filistynów, chociaż tamtędy byłoby bliżej, bo powiedział: „Jak lud zobaczy, że będzie musiał walczyć, może zmienić zdanie i wrócić do Egiptu”. 18  Bóg prowadził więc lud okrężną drogą po pustkowiu nad Morzem Czerwonym+. A Izraelici wyszli z Egiptu w szyku bojowym. 19  Mojżesz wziął ze sobą kości Józefa, bo synowie Izraela uroczyście przysięgli to Józefowi, kiedy ten powiedział do nich: „Bóg na pewno przyjdzie wam z pomocą. Obiecajcie mi, że zabierzecie stąd moje kości”+. 20  I wyruszyli z Sukkot, i rozłożyli się obozem w Etamie, na skraju pustkowia. 21  Jehowa ich prowadził — za dnia wskazywał im drogę słupem obłoku+, a w nocy oświetlał ją słupem ognia. Dzięki temu mogli wędrować i dniem, i nocą+. 22  Tak więc przed ludem zawsze był słup obłoku w dzień i słup ognia w nocy+.

Przypisy

Dosł. „każdego pierworodnego, który otwiera każde łono”.
Lub „oddziel dla mnie”.
Dosł. „we wszystkich twoich granicach”.
Dosł. „między oczami”.
Dosł. „każdego, kto otwiera łono”.
Dosł. „wszystko, co otwiera łono”.
Dosł. „między oczami”.

Komentarze

Multimedia