Księga Kapłańska 13:1-59

13  Jehowa dalej mówił do Mojżesza i Aarona:  „Jeżeli na skórze jakiegoś człowieka pojawi się zgrubienie, strup albo plama i zachodzi podejrzenie, że zachorował na trąd*+, należy go przyprowadzić do kapłana Aarona lub do jednego z jego synów, kapłanów+.  Kapłan obejrzy zmianę na skórze. Gdy włosy w tym miejscu zbielały i wygląda na to, że zakażenie sięga pod skórę, jest to trąd. Po obejrzeniu chorego miejsca kapłan uzna tego człowieka za nieczystego.  Ale jeśli plama na jego skórze jest biała i zdaje się nie sięgać pod skórę, a włosy na niej nie zbielały, to kapłan podda go siedmiodniowej kwarantannie+.  W siódmym dniu go obejrzy i jeśli wygląda na to, że zakażenie się zatrzymało, że nie rozprzestrzeniło się na skórze, podda go kwarantannie na dalsze siedem dni.  „W siódmym dniu kapłan znów go obejrzy i jeśli zakażenie nie rozprzestrzeniło się na skórze, lecz zanika, uzna go za czystego+. Był to tylko strup. Człowiek ten wypierze swoje ubranie i będzie czysty.  Ale gdy po jego wizycie u kapłana zakażenie* wyraźnie się rozprzestrzeniło, stawi się on przed kapłanem jeszcze raz.  Kapłan go obejrzy i jeśli strup na skórze rzeczywiście się rozprzestrzenił, to uzna go za nieczystego. Jest to trąd+.  „Jeżeli jakiś człowiek zachoruje na trąd, to należy go przyprowadzić do kapłana. 10  Kapłan go obejrzy+ i jeśli na skórze pojawiło się białe zgrubienie, a włosy na nim zbielały oraz otwarła się rana+, 11  jest to przewlekły trąd. Kapłan uzna tego człowieka za nieczystego. Nie podda go kwarantannie+, bo jest nieczysty. 12  Ale jeśli trąd pokrył całą jego skórę — od głowy do stóp — wszędzie, gdzie sięga wzrok kapłana, 13  jeśli kapłan stwierdzi to podczas oględzin, to uzna go za czystego. Wszystko zbielało. Jest czysty*. 14  Gdyby jednak potem na jego skórze pojawiła się otwarta rana, będzie nieczysty. 15  Gdy kapłan zobaczy otwartą ranę, uzna go za nieczystego+. Otwarta rana jest nieczysta. Jest to trąd+. 16  Ale jeśli otwarta rana się zagoi i skóra znowu stanie się biała, człowiek ten przyjdzie do kapłana. 17  Kapłan go obejrzy+ i jeśli chore miejsce rzeczywiście zbielało, to uzna go za czystego. Jest czysty. 18  „Jeżeli na skórze jakiegoś człowieka pojawił się wrzód i się zagoił, 19  ale na tym miejscu pojawiło się białe zgrubienie lub czerwonawobiała plama, to człowiek ten ma się pokazać kapłanowi. 20  Kapłan obejrzy chore miejsce+ i jeśli zmiana sięga pod skórę, a włosy na niej zbielały, uzna go za nieczystego. Jest to trąd, który rozwinął się na miejscu wrzodu. 21  Ale jeśli kapłan obejrzy chore miejsce i stwierdzi, że nie ma na nim zbielałych włosów i że zmiana nie sięga pod skórę, lecz zanika, podda tego człowieka siedmiodniowej kwarantannie+. 22  Jeśli plama wyraźnie rozprzestrzeni się na skórze, kapłan uzna go za nieczystego. Jest on chory. 23  Ale jeśli plama pozostanie w tym samym miejscu, jeśli się nie rozprzestrzeni, jest to tylko stan zapalny spowodowany wrzodem. Kapłan uzna tego człowieka za czystego+. 24  „Jeżeli ktoś się oparzy i otwarta rana się zabliźni, a na jej miejscu pojawi się czerwonawobiała lub biała plama, 25  to kapłan ją obejrzy i jeśli włosy na niej zbielały i wygląda na to, że zmiana sięga pod skórę, jest to trąd, który rozwinął się w miejscu blizny. Kapłan uzna więc tego człowieka za nieczystego. Jest to trąd. 26  Ale jeśli kapłan obejrzy plamę i stwierdzi, że nie ma na niej zbielałych włosów i że zmiana nie sięga pod skórę, lecz zanika, to podda tego człowieka siedmiodniowej kwarantannie+. 27  W siódmym dniu go obejrzy i jeśli plama wyraźnie rozprzestrzeniła się na skórze, to uzna go za nieczystego. Jest to trąd. 28  Ale jeśli plama pozostała w tym samym miejscu, jeśli nie rozprzestrzeniła się na skórze, lecz zanika, jest to tylko zgrubienie na bliźnie. Kapłan uzna tego człowieka za czystego, bo jest to stan zapalny powstały w miejscu oparzenia. 29  „Jeżeli u mężczyzny lub kobiety pojawi się jakaś zmiana chorobowa na głowie lub brodzie, 30  to kapłan ją obejrzy+ i jeśli wygląda na to, że zmiana sięga pod skórę, a włosy w tym miejscu są żółte i przerzedzone, to uzna tę osobę za nieczystą. Jest to choroba. Jest to trąd na skórze głowy lub brodzie. 31  Jeśli kapłan stwierdzi, że ta zmiana nie sięga pod skórę, lecz nie ma na niej czarnych włosów, to podda tę osobę siedmiodniowej kwarantannie+. 32  W siódmym dniu obejrzy to miejsce i jeśli zmiana chorobowa się nie rozprzestrzeniła, jeśli nie pojawiły się na niej żółte włosy i nie sięga pod skórę, 33  to ktoś taki ogoli głowę lub brodę, z wyjątkiem chorego miejsca. Następnie kapłan znów podda tę osobę siedmiodniowej kwarantannie. 34  „W siódmym dniu kapłan ponownie obejrzy chore miejsce. Jeśli zakażenie się nie rozprzestrzeniło i wygląda na to, że zmiana nie sięga pod skórę, to uzna tę osobę za czystą, a ona wypierze swoje ubranie i będzie czysta. 35  Ale jeśli potem zakażenie wyraźnie rozprzestrzeni się na skórze, 36  to kapłan obejrzy tę osobę i gdy stwierdzi, że zakażenie rzeczywiście się rozprzestrzeniło, to nie musi już sprawdzać, czy pojawiły się żółte włosy. Osoba ta jest nieczysta. 37  Gdy jednak stwierdzi, że zakażenie się nie rozprzestrzeniło i że rosną tam czarne włosy, choroba jest wyleczona. Osoba taka jest czysta i kapłan uzna ją za czystą+. 38  „Jeżeli na skórze mężczyzny lub kobiety pojawią się białe plamy, 39  to kapłan je obejrzy+ i jeśli rzeczywiście są one białe, jest to nieszkodliwa wysypka, która rozwinęła się na skórze. Osoba ta jest czysta. 40  „Jeżeli mężczyźnie wypadną włosy na głowie, jeśli wyłysieje, taki mężczyzna jest czysty. 41  Jeśli wypadną mu włosy nad czołem, jeśli ma łysinę czołową, jest czysty. 42  Ale jeśli na łysinie — na czubku głowy lub nad czołem — pojawi się czerwonawobiała rana, jest to trąd. 43  Kapłan obejrzy tego człowieka i jeśli na łysinie — na czubku głowy lub nad czołem — rzeczywiście ma on czerwonawobiałe zgrubienie, które wygląda na trąd, 44  to uzna go za nieczystego, bo jest on chory na trąd. 45  Trędowaty ma chodzić w rozdartym ubraniu i z rozwichrzonymi włosami, ma też zasłaniać usta* i wołać: ‚Nieczysty, nieczysty!’. 46  Będzie nieczysty przez cały czas trwania choroby. A ponieważ jest nieczysty, ma mieszkać w odosobnieniu, poza obozem+. 47  „Jeżeli jakaś zmiana* pojawi się na wełnianym lub lnianym ubraniu, 48  na wełnianej lub lnianej przędzy* albo na skórze czy wyrobie ze skóry 49  i jeśli na ubraniu, skórze, przędzy albo na wyrobie ze skóry rozwinie się żółtawozielona lub czerwonawa plama, to jest to trąd i należy pokazać tę rzecz kapłanowi. 50  Kapłan obejrzy plamę i podda daną rzecz siedmiodniowej kwarantannie+. 51  Gdy w siódmym dniu stwierdzi, że plama rozprzestrzeniła się na ubraniu, przędzy albo na skórze (bez względu na to, do czego służy ta skóra), jest to złośliwy trąd. Taka rzecz jest nieczysta+. 52  Kapłan spali zainfekowane ubranie, wełnianą lub lnianą przędzę albo przedmiot ze skóry, bo jest to złośliwy trąd. Należy to spalić. 53  „Ale gdy kapłan dokona oględzin i stwierdzi, że plama nie rozprzestrzeniła się na ubraniu, przędzy albo na przedmiocie ze skóry, 54  to każe wyprać tę rzecz i podda ją kwarantannie na kolejne siedem dni. 55  Siedem dni po tym, jak dana rzecz zostanie wyprana, kapłan znów ją obejrzy. Jeśli plama wygląda tak samo, to nawet jeśli się nie rozprzestrzeniła, rzecz ta jest nieczysta. Należy ją spalić, bo jest zżarta — albo od spodu, albo z wierzchu. 56  „Ale jeśli kapłan dokonał oględzin dokładnie wypranego ubrania, skóry czy przędzy i stwierdził, że zmiana zanika, to oderwie zainfekowany fragment danej rzeczy. 57  Jeśli jednak potem zmiana pojawi się na innej części ubrania, przędzy lub przedmiotu ze skóry, to znaczy, że się rozszerza. Każdą taką rzecz należy spalić+. 58  A jeśli po wypraniu ubrania, przędzy lub jakiegoś przedmiotu ze skóry okaże się, że plama znikła, należy wyprać daną rzecz po raz drugi i będzie czysta. 59  „Takie jest prawo dotyczące trądu na wełnianym lub lnianym ubraniu, na przędzy albo na przedmiocie ze skóry — żeby można było stwierdzić, czy coś jest czyste, czy nieczyste”.

Przypisy

Hebr. słowo tłumaczone na „trąd” ma szerokie znaczenie. Obejmuje różne zakaźne choroby skóry, ale może się też odnosić do plagi pojawiającej się na odzieży i w domach.
Lub „strup”.
Lub „nie zaraża”.
Lub „wąsy”.
Dosł. „trąd”.
Dosł. „osnowie lub wątku”. Tak samo w kolejnych wystąpieniach w rozdziale.

Komentarze

Multimedia