Druga Księga Kronik 5:1-14

5  Tak Salomon zakończył wszystkie prace przy domu Jehowy+. Następnie przyniósł rzeczy, które ofiarował* jego ojciec, Dawid+, i umieścił srebro, złoto i wszystkie sprzęty w skarbcach domu prawdziwego Boga+.  W tym czasie Salomon zebrał w Jerozolimie starszych Izraela, wszystkich zwierzchników plemion i głowy rodów izraelskich, żeby przenieść Arkę Przymierza Jehowy z Miasta Dawida+, czyli z Syjonu+.  Cały Izrael zgromadził się przed królem w święto*, które odbywało się w miesiącu siódmym+.  Kiedy przybyli wszyscy starsi Izraela, Lewici podnieśli Arkę+.  Następnie kapłani razem z Lewitami* przenieśli Arkę, namiot spotkania+ i wszystkie święte sprzęty, które były w namiocie.  Król Salomon i cały zgromadzony z nim lud Izraela stali przed Arką. Składano w ofierze tak wiele owiec i sztuk bydła+, że nie dało się ich policzyć.  Potem kapłani wnieśli Arkę Przymierza Jehowy do najskrytszego pomieszczenia domu, Miejsca Najświętszego, i postawili ją na jej miejscu — pod skrzydłami cherubów+.  Skrzydła cherubów rozpościerały się nad miejscem, gdzie stała Arka, i okrywały od góry Arkę oraz jej drążki+.  Drążki te były tak długie, że ich końce było widać z Miejsca Świętego przed najskrytszym pomieszczeniem, ale z zewnątrz nie było ich widać. I są tam po dziś dzień. 10  W Arce nie było nic oprócz dwóch tablic, które Mojżesz umieścił w niej przy Horebie+, gdy Jehowa zawarł przymierze+ z Izraelitami po ich wyjściu z Egiptu+. 11  Potem kapłani wyszli ze świętego miejsca* (wszyscy kapłani, którzy się tam znajdowali, uświęcili się+, bez względu na to, do jakiego oddziału należeli)+. 12  Wszyscy lewiccy śpiewacy+, którym przewodził Asaf+, Heman+, Jedutun+ oraz ich synowie i bracia, stali po wschodniej stronie ołtarza. Byli ubrani w delikatną tkaninę i trzymali czynele, harfy* oraz liry*. Razem z nimi stało 120 kapłanów grających na trąbach+. 13  Dźwięki trąb i głosy śpiewaków zabrzmiały jak jeden głos, kiedy wysławiali Jehowę i składali Mu podziękowania. I gdy przy akompaniamencie trąb, czyneli i innych instrumentów muzycznych wysławiali Jehowę, „bo jest dobry, bo Jego lojalna miłość trwa wiecznie”+, obłok wypełnił dom Jehowy+. 14  Z powodu tego obłoku kapłani nie mogli tam usługiwać, bo chwała Jehowy napełniła dom prawdziwego Boga+.

Przypisy

Dosł. „uświęcił”.
Chodzi o Święto Szałasów.
Lub „kapłani lewiccy”.
Hebr. néwel. Instrument strunowy przypominający harfę lub lirę.
Hebr. kinnòr. Instrument strunowy przypominający lirę lub harfę.

Komentarze

Multimedia