Karabo ya Beibele

Beibele e re: “Bao ba phelago ba a tseba gore ba tlo hwa; eupša ge e le bahu ga ba tsebe selo le gatee.” (Mmoledi 9:5; Psalme 146:4) Ka gona, ge re ehwa, ga re sa ba gona. Bahu ga ba kgone go nagana, go dira dilo goba go kwa selo le ge e le sefe.

“O tla boela leroleng”

Modimo o hlalositše seo se diregago ge re ehwa ge a be a bolela le motho wa pele e lego Adama. Ka ge Adama a se a kwa, Modimo o ile a re go yena: “O lerole gomme o tla boela leroleng.” (Genesi 3:19) Pele ga ge Modimo a ka bopa Adama “ka lerole la mmu,” Adama o be a se gona. (Genesi 2:7) Ka mo go swanago, ge Adama a ehwa o ile a boela leroleng gomme a se sa ba gona.

Go direga selo se se swanago ka bao ba hwago gona bjale. Ge Beibele e bolela ka batho le diphoofolo e re: “Ka moka di tšwa leroleng, gomme ka moka di boela leroleng.”—Mmoledi 3:19, 20.

Ga se gore ge motho a hwile ke gona ge go fedile

Gantši Beibele e bapiša lehu le boroko. (Psalme 13:3; Johane 11:11-14; Ditiro 7:60) Motho yo a ilego ka boroko ga a tsebe seo se diregago. Ka mo go swanago, bahu le bona ga ba tsebe selo. Lega go le bjalo, Beibele e ruta gore Modimo a ka tsoša bahu bjalo ka ge eka ba tsoga borokong gomme a ba nea bophelo gape. (Jobo 14:13-15) Lehu ga se mafelelo a dilo ka moka go bao Modimo a tlago go ba tsoša.