Xionyoui kampa nesi tein kipia

Xionyoui kampa nesi tein kipia

Ipeujyan

Ipeujyan

“Moneki tiktasojtas Jiova moDios ika nochi moyolo uan ika nochi monemilis uan ika nochi mochikaualis. Uan nejin tajtolmej tein axkan nimitsnauatijtok moneki yetos itech moyolo; uan moneki xikchiua maj mokaua itech mokonetsin uan ika titajtos keman titokotsyetos mokalijtik uan keman tiojtokatos uan keman timotekas uan keman timeuas.” (DEUTERONOMIO 6:5-7)