Ukuya kwe vino vilimo

Inte zya kwe Yehova

Solanipo ululimi Cinamwanga

Uzye Acani Cino Cikacitika pa Ng’anda ya Wufumu?

Uzye Acani Cino Cikacitika pa Ng’anda ya Wufumu?

Yinjilani mukwai pa kuti muyilolele cino cikacitika mu Ng’anda ya Wufumu.