Wazyani nu kukutika kwe Baibolo ya pa intaneti. Mungakopolola yino wakopa nanti ukukopolola amavidyo mu lulimi lwa ciwulu. E Baibolo wa Amalembo ya Calo Cipya yapepuka sana ukwivwa swinya wayipiliwula wulyanye vino yalemvilwenye. Yapulintwa mu viputulwa nanti iyipuma ukucila mu ndimi 120. AmaBaibolo ukucila 200 yapulintwa.