Atwe kwa tunda mumarudhi nomandimi ghokukuthiya-thiya, ene yitambo yetu yofotji. Thomudyo po, atwe kufumaneka Jehova, mutapi ghoBayibili karo yogha tenda yoyiheya. Atwe kukondja kutemununa Jesus Kristusi karo kukuyuva fumwa mukutwitha Hakriste. Atwe kurughanitha ruvedhe rwetu tu ghamwene haguva hakuhonge kuhatera Bayibili karo noGhufumu waNyambi. Yoyishi twe kushupa ndi kughamba kuhatera Jehova Nyambi karo noGhufumu wendi, podiyo hana twithanga eshi Hashupi haJehova.

Rughanithe Interneta wetu. Toye Bayibili kuInterneta. Kuhonge yoyingi kuhatera twe noyi twa tawa.