Oyáte tȟókeča óta etáŋ uŋkúpi. Éyaš iglúwitayapi naúŋžiŋpi. Jehovah ečhá uŋyuónihaŋpi, cȟiŋ táku kiŋ iyúha káǧe na Wówapi Wakȟáŋ kiŋ owá. Jesus Christ wičhóiye iyéčhel ečhúŋkupi na iyókiphiya ihakáb maúŋnipi. Iyúha Wakȟáŋtȟaŋka Wóitȟaŋčhaŋ Tȟáwa na Wówapi Wakȟáŋ kiŋ, oyáte iyúha uŋspéwichuŋkiyapi. Jehovah Taóyate Wóyaotȟaŋiŋ čha hé uŋ wóitȟaŋčhaŋ tȟáwa na tačhažé iẃouŋglakapi. jw.org el iyéya oyákihi. Wówapi Wakȟáŋ yawá na taŋyaŋ slol’uŋyaŋpi oyákihipi.