Мазмунун көрсөтүү

БӨБӨКТАЙДЫН САБАГЫ

Оюн салуу, тынч алуу

Балаңарга сыйынуу жайларынан өзүн кандай алып жүрүшү керектигин үйрөнүүгө жардам бергиле.