Мазмунун көрсөтүү

БӨБӨКТАЙДЫН САБАГЫ

Үч еврей киши

Балаңарга Кудайдын тилин алган үч еврей киши жөнүндө айтып бергиле.