Мазмунун көрсөтүү

Тарых жана Ыйык Китеп

Сакталганы, которулганы жана таратылганы боюнча Ыйык Китепке бир да китеп тең келбейт. Анын тарыхый жактан так экенин учурда ачылып жаткан ачылыштар да далилдөөдө. Кайсы динди тутпагыла, Ыйык Китептин башка китептерден өзгөчөлөнүп турарын биле аласыңар.

КҮЗӨТ МУНАРАСЫ

Ыйык Китептин орто кылымда Испанияда таралышы

Ыйык Китептин тексттерин сланецке көчүргөн окуучулар менен Ыйык Китепти өлкөгө контрабанда жолу менен алып киргендердин кандай жалпылыгы болгон?

КҮЗӨТ МУНАРАСЫ

Ыйык Китептин орто кылымда Испанияда таралышы

Ыйык Китептин тексттерин сланецке көчүргөн окуучулар менен Ыйык Китепти өлкөгө контрабанда жолу менен алып киргендердин кандай жалпылыгы болгон?

Ыйык Китептин тарыхый жактан тактыгы

Китепкана

Ыйык Китепте кандай кабар камтылган?

Ыйык Китепте кандай кабар камтылган?