Мазмунун көрсөтүү

Мазмунун тизмесин көрсөтүү

Биздин сайтка тез кирүү!

Биздин сайтка тез кирүү!

«Ойгонгула!» журналынын ушул санынан тартып QR (тез кирүү) коду чыгып турат. Ал эмне болгон код? Ал — биздин сайтка тез кирүүгө өбөлгө түзгөн код. Ал үчүн Интернетке туташкан, камерасы бар планшетиңер же смартфонуңар болушу керек.

  1.   QR кодун окуган програмдык жабдыкты көчүрүп алгыла.

  2.   Програмдык жабдыкты ачкыла.

  3.   QR кодун сканерлегиле.

Түз эле биздин сайтка киресиңер!