Zende koyikaramo

Yilye ga totere po mbunga zeni?

Yilye ga totere po mbunga zeni?

 Mbunga zoNombangi daJehova kwa tamekere koyiha yomvhura 1 900. Posiruwo sina, kambunga kovalirongi woBibeli ava va tungire pepi nomukunda gwaPittsburgh, Pennsylvania, moAmerika, kwa tamekere kukonakona Bibeli. Awo kwa hetakanesere eyi ngadi rongo nongereka neyi azi rongo Bibeli sili. Eyi va lirongere tava tameke kuyitjanga monobuke nomonosaitunga ntani nomosifo esi tuna kutumbura naina asi Ruhungu—Kudivisa Uhompa waJehova.

 Mombunga ozo zovalirongi woBibeli mwa kere mugara gedina Charles Taze Russell. Nampili ngomu Russell yige nga pitisire sirugana serongo lyoBibeli ntani yige ga hovere kutjanga sifo Ruhungu, age kapi ga totere po ukarelikarunga woupe. Sitambo saRussell novalirongi woBibeli vakwawo kwa kere sokuhanesa marongo gaJesus Kristusa nokukwama eyi ngazi rugana mbungakriste zoVakriste wokuhova. Morwa Jesus yige ga totere po Ukriste, ose kumutara asi yige ga totere po mbunga zetu.—Vakorosi 1:18-20.