Skip to content

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

Our Kingdom Ministry

Our Kingdom Ministry ge nwu alɔ ɛla lɛyi kwu oojila k’Ācɛ Ocijali ku Jehofa, lɛbɛɛka: Oklɔcɛ ku Ubáyíbu Ipu Ujɔ, Unɔkpa Otɔɔna k’Ɛla Ɔwɔico mla Oojila Nōo Ge nuwa Alɔ Ɛgɛ n’alɔ Ge Gba Ɔwɔico.

Ɛla Kuwɔ: Ɔkpa ohile ne ta ɔlɔɔlɛ a lɔfu wu ɛyɛyi gwɛ nōo yɔ ipu Intanɛt a ta.

 

Nŋma, ɛdɔ nya i yɔ ipu uce nya ԑŋ.

bamu a yɔ ipu uce nya ipu aupeji nya: