Skip to content

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

Audrama k’Ubáyíbu

Danlod audrama kɛla onwu lɛyi kwu ɔka k’ubáyíbu. mla ɔda o je lɛyi kwu ācɛ ŋma ipu ubáyíbu mla aɔda o ya nōo cɛgba. Aufilm k’uce k’aodahɔ yɔ duu.

Je uce éyi ŋma ipu akpati k’uce, cɛɛ ka la abɔ du Jila ka ma audrama nōo yɔ ipu uce ɔma. Lu Aya Ku iye a ta ka mɛ nōo jonjilɛ mla audrama na yɔ dɔka a.

 

Nŋma, ɛdɔ nya i yɔ ipu uce nya ԑŋ.

bamu a yɔ ipu uce nya ipu aupeji nya: