Skip to content

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

Aɔkpa Mla Ɔkpa Nɛŋcɛ́ o le y’oklɔcɛ k’Ubáyíbu

Jé ikpɛyi ɛla ɛyɛɛyɛyi k’ubáyíbu ŋma otabɔ k’ɔkpa mla ɔkpa nɛŋcɛ́ na danlod gla. Ɔkpa ku ɔkɛla ogwotu mla aufilm k’uce k’aodahɔ yɔ ipu uce alɛwa.

Ju uce éyi ŋma ipu akpati k’uce, cɛɛ ka la abɔ du Jila ka ma aɔkpa mla ɛdɔ nōo yɔ ipu uce ɔma.

Aya ku iye ku ɔkpa a ta ka ma aɔkpa nōo jonjilɛ mɛmla anu a.

 

MA

Aɔda ohi na alɔ tuya ipu aɔkpa nōo yɔ ipu intanɛt a i gaa lɔfu yɔ ipu aɔkpa na alɔ ya a ɛŋ.