Skip to content

Ācԑ Ocijali Ku Jehofa

Je uce Idoma

Aɔde Ɛpɛpɛ

Watchtower mla Awake Ɛpɛpɛ ŋma ipu uwɛbsaiti ama ŋ lɔ danlod mɛmla aɔdɔha ne mafu ɛhaajɛ nya. Jahɔ t’ɔkɛla ogwotu k’ɔkpa kalɔ ne ta uce ɛyɛɛyɛyi a iyɛhi. M’aufilm ama ŋ lɔ danlod ipu uce alɛwa mɛmla ipu uce k’aodahɔ.

Ju uce éyi ŋma ipu akpati k’uce, cɛɛ ka lu abɔ du Jila ka m’aɔkpa mla ɛdɔ nōo yɔ ipu uce ɔma.

 

MA

UMAGAZIN

THE WATCHTOWER (STUDY EDITION)

AƆKPA ƆHA

Aɔda ohi na alɔ tuya ipu aɔkpa nōo yɔ ipu intanɛt a i gaa lɔfu yɔ ipu aɔkpa na alɔ ya a ɛŋ.