Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

A legfelsőbb bíróság elvállalja az ügyet

A legfelsőbb bíróság elvállalja az ügyet

A legfelsőbb bíróság elvállalja az ügyet

AZ UTÓBBI NÉHÁNY ÉVBEN a legfelsőbb bíróság több mint 7000 kérelem közül évente körülbelül 80-90 ügyben vállalta, hogy hivatalos állásfoglalást ad. Ez a kérelmeknek alig több mint 1 százaléka!

2001 májusában Jehova Tanúi kérelmet nyújtottak be a legfelsőbb bírósághoz az ügy újbóli kivizsgálására. Kérelmükben ez állt: „Egy vallás tagjai, akik házról házra terjesztik hitnézeteiket — mely tevékenység a Szentíráson alapul, és több évszázados múltra tekint vissza —, az alkotmány értelmében ugyanolyan tevékenységben vesznek-e részt, mint a házaló kereskedők, s ennélfogva rájuk is vonatkozik-e az a megkötés, mely szerint helyhatósági engedélyre van szükség ahhoz, hogy beszélhessenek a Bibliáról, és ingyenes bibliai kiadványokat ajánlhassanak fel?”

2001. október 15-én a Watchtower Society jogi osztálya értesítést kapott, hogy az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága elvállalta a Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., et al. kontra Stratton et al. ügy újbóli kivizsgálását!

A bíróság egy konkrét, szólásszabadságot érintő kérdés miatt vállalta el az ügyet. Azt akarta tisztázni, hogy a szólásszabadság, melyet az első alkotmánymódosítás védelmez, akkor is fennáll-e, amikor valaki egy általa képviselt ügyről szeretne beszélni másoknak anélkül, hogy előzőleg hivatalos engedélyért folyamodott volna.

Elérkezett az idő a perbeszédek megtartására az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának kilenc tagja előtt. A Tanúkat is, és Strattont is egy-egy ügyvédi csoport képviselte. Milyen döntés született ezen a bíróságon?

[Kiemelt rész az 5. oldalon]

MI AZ AZ ELSŐ ALKOTMÁNYMÓDOSÍTÁS?

„I. ALKOTMÁNYMÓDOSÍTÁS (VALLÁSALAPÍTÁS; VALLÁS-, SZÓLÁS- ÉS SAJTÓSZABADSÁG; GYÜLEKEZÉSI JOG; KÉRELMEZÉSI ÉS PANASZJOG) A Kongresszus nem alkot törvényt vallás alapítása vagy a vallás szabad gyakorlásának eltiltása tárgyában; nem csorbítja a szólás- vagy sajtószabadságot; nem csorbítja a népnek a békés gyülekezéshez való jogát, valamint azt, hogy petícióval a kormányhoz forduljon panaszok orvoslása céljából” (Az Egyesült Államok Alkotmánya).

„Az első alkotmánymódosítás szolgál az Egyesült Államok demokratikus intézményrendszerének alapjául. Az első alkotmánymódosítás megtiltja a Kongresszusnak, hogy olyan törvényt alkosson, mellyel korlátozza a szólás-, illetve sajtószabadságot, valamint a békés gyülekezéshez való jogot és a kérelmezési jogot. Sokan a szólásszabadságot tartják ezek közül a legfontosabbnak, az összes többi szabadságjog alapjának. Az első alkotmánymódosítás azt is megtiltja a Kongresszusnak, hogy törvénykezés által állami vallást alapítson, vagy hogy csorbítsa a vallásszabadságot” (The World Book Encyclopedia). Érdekes módon a Cantwell kontra Connecticut, 310 U.S. 296 (1940) nevű, szintúgy Jehova Tanúival kapcsolatos ügyben, melyben mérföldkőnek számító döntés született, az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága kimondta, hogy az első alkotmánymódosítás nemcsak a „Kongresszusnak” (azaz a szövetségi kormánynak) tiltja meg, hogy olyan rendeletet hozzon, mely alkotmányellenes módon csorbítaná az első alkotmánymódosításban lefektetett szabadságjogokat, hanem a helyhatóságoknak (azaz az állami, illetve városi hatóságoknak) is.

[Képek az 5. oldalon]

A vitakérdés számos, házról házra végzett tevékenységet érint

[Kép forrásának jelzése a 4. oldalon]

Photograph by Franz Jantzen, Collection of the Supreme Court of the United States