Példabeszédek 11:1–31

11  A hamis mérleg utálatos Jehovának,a pontos súlyban* viszont örömét leli.+   Az elbizakodottságot gyalázat követi,+de a szerények bölcsek.+   A becsületeseket a feddhetetlenségük vezeti,+a csalókat viszont a csalásuk viszi pusztulásba.+   A gazdagságnak* nem lesz haszna a nagy harag napján,+az igazságosság azonban megszabadít a haláltól+.   A feddhetetlennek az igazságossága egyengeti az útját,a gonosz viszont a saját gonoszsága miatt fog elesni+.   A becsületeseket megszabadítja az igazságosságuk,+de a csalók a saját kívánságuk fogságába esnek+.   Amikor meghal a gonosz ember, reménye semmivé lesz,és még az erejébe vetett reményei is odavesznek.+   Az igazságos megszabadul a nyomorúságtól,és a gonosz kerül a helyébe.+   A hitehagyott* a szavaival tönkreteszi az embertársát,de az ismeret megszabadítja az igazságost.+ 10  Az igazságosak jósága miatt vigadozik a város,és amikor elvesznek a gonoszok, örömkiáltás hallatszik.+ 11  A becsületesek áldása naggyá teszi a várost,+a gonoszok szája viszont ledönti+. 12  Az esztelen* megveti* embertársát,de aki igazán tisztán látó, az csendben marad.+ 13  A rágalmazó mindenfelé elmondja, amit bizalmasan mondtak neki,+de a megbízható ember* megtartja a titkot*. 14  Ahol nincs hozzáértő útmutatás*, szenved a nép,sok tanácsadóval viszont sikert* lehet elérni.+ 15  Aki kezességet vállal egy idegenért, amikor az kölcsönt vesz fel, rosszul jár,+aki viszont kerüli* a kézfogást*, biztonságban lesz. 16  A jószívű* asszony dicsőséget szerez,+a kegyetlen emberek pedig gazdagságot harácsolnak. 17  A kedves ember* magának* tesz jót,+a kegyetlen viszont bajt* hoz magára+. 18  Hiábavaló bért szerez a gonosz,+de valódi jutalmat kap az, aki igazságosságot vet.+ 19  Aki szilárdan kiáll az igazságosság mellett, arra élet vár,+ám aki a rosszat hajhássza, arra halál. 20  Az álnok szívűeket utálja Jehova,+de akik feddhetetlenül élnek, azok örömet szereznek neki.+ 21  Biztos lehetsz benne,* hogy a gonosz ember nem marad büntetlenül,+de az igazságosak gyermekei meg fognak menekülni. 22  Mint a disznó orrában az aranykarika,olyan a szép asszony, aki elveti a józan észt. 23  Az igazságosak kívánsága jóhoz vezet,+a gonoszok reménye pedig nagy haraghoz. 24  Van, aki bőkezűen ad*, mégis több lesz neki,+és van, aki megtartja magának, amit adnia kellene, mégis elszegényedik.+ 25  Jól fog élni* a bőkezű ember*,+és fel fog frissülni, aki másokat felüdít*.+ 26  Az emberek átkozzák azt, aki visszatartja a gabonáját,de áldják azt, aki eladja. 27  Aki szorgalmasan igyekszik jót tenni, az arra törekszik, hogy jóindulattal bánjanak vele,+de aki rosszra törekszik, azzal biztosan rossz dolgok fognak történni.+ 28  Aki a gazdagságában bízik, elesik,+de az igazságosak virulnak, mint a fa lombja.+ 29  Aki bajt* hoz a háznépére, annak szél lesz az öröksége,+és az ostoba ember szolgája lesz a bölcsnek*. 30  Az igazságos ember tettei olyanok, mint az élet fája,+és aki lelkeket* nyer meg, az bölcs.+ 31  Ha az igazságos elnyeri a földön jutalmát,mennyivel inkább megkapja a gonosz és a bűnös, amit érdemel!+

Lábjegyzetek

Vagy: „a teljes kősúlyban”.
Vagy: „az értékeknek”.
Vagy: „istentelen”.
Szó szerint: „akinek hiányzik a szíve”.
Vagy: „lenézi”.
Szó szerint: „a hűséges szellemű”.
Szó szerint: „eltakarja a dolgot”.
Vagy: „bölcs irányítás”.
Vagy: „megmentést”.
Szó szerint: „gyűlöli”.
Vagyis az egyezségkötést.
Vagy: „bájos”.
Vagy: „aki odaadóan szeret”. Lásd: Szójegyzék.
Vagy: „a lelkének”.
Vagy: „szégyent”.
Szó szerint: „kezet kézre”.
Szó szerint: „szór”.
Szó szerint: „meghízik”.
Vagy: „lélek”.
Szó szerint: „bőven öntöz”.
Vagy: „szégyent”.
Szó szerint: „bölcs szívűnek”.

Jegyzetek

Multimédia