Jelenések 7:1–17

7  Ezután láttam, hogy négy angyal áll a föld négy sarkán, és szorosan tartja a föld négy szelét, hogy ne fújjon szél a földre, se a tengerre, se semmilyen fára.  És láttam egy másik angyalt feljönni kelet* felől, és az élő Isten pecsétje volt nála. Hangosan kiáltott a négy angyalnak, akik hatalmat kaptak, hogy ártsanak a földnek és a tengernek,  és ezt mondta: „Ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg el nem pecsételjük+ a mi Istenünk rabszolgáit a homlokukon.”+  És hallottam az elpecsételtek számát: 144 000+, Izrael fiainak minden törzséből elpecsételve:+  Júda törzséből 12 000 elpecsételt,Rúben törzséből 12 000,Gád törzséből 12 000,  Áser törzséből 12 000,Naftali törzséből 12 000,Manassé+ törzséből 12 000,  Simeon törzséből 12 000,Lévi törzséből 12 000,Issakár törzséből 12 000,  Zebulon törzséből 12 000,József törzséből 12 000,és Benjámin törzséből 12 000 elpecsételt.  Ezek után láttam egy nagy sokaságot, melyet senki nem volt képes megszámolni, minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből.+ A trón előtt és a bárány előtt álltak, fehér köntösbe öltözve,+ és a kezükben pálmaágak voltak+. 10  És szüntelenül ezt kiáltották hangosan: „A megmentést a mi Istenünknek köszönhetjük, aki a trónon ül,+ és a báránynak!”+ 11  Az angyalok mind ott álltak a trón, a vének+ és a négy élő teremtmény körül, arcra borultak a trón előtt, és imádták Istent, 12  és ezt mondták: „Ámen! A dicséret, dicsőség, bölcsesség, hálaadás, tisztelet, hatalom és erő a mi Istenünké legyen örökkön örökké!+ Ámen!” 13  Erre a vének egyike megkérdezte tőlem: „Kik ezek, akik fehér köntösbe vannak öltözve,+ és honnan jöttek?” 14  Én azonnal ezt mondtam neki: „Te tudod, uram.” Ő pedig így szólt hozzám: „Ezek azok, akik kijönnek a nagy nyomorúságból+, és megmosták köntösüket, és megfehérítették a bárány vérében.+ 15  Ezért vannak Isten trónja előtt, és éjjel-nappal szent szolgálatot végeznek neki a templomában. Az, aki a trónon ül,+ ki fogja feszíteni fölöttük a sátrát.+ 16  Nem fognak éhezni többé, nem is szomjaznak többé, a nap sem tűz rájuk, sem semmilyen perzselő hőség,+ 17  mert a bárány+, aki a trón mellett* van, terelgetni fogja őket,+ és elvezeti őket az élet forrásvizeihez+. És Isten letöröl minden könnyet a szemükről.+

Lábjegyzetek

Vagy: „napkelet”.
Vagy: „közepén”.

Jegyzetek

Multimédia