Ézsaiás 14:1–32

14  Mert Jehova irgalmas lesz Jákobhoz,+ és újból Izraelt fogja választani.+ Letelepíti őket* földjükön,+ és bevándorlók csatlakoznak hozzájuk, Jákob házához szegődnek.+  A népek visszaviszik őket a lakhelyükre, Izrael háza pedig szolgálóivá és szolgálólányaivá+ teszi őket Jehova földjén, és foglyul ejti azokat, akik fogva tartották őt, és uralkodni fog azok felett, akik dolgoztatták őt*.  Azon a napon, amelyen Jehova enyhíti fájdalmadat és nyugtalanságodat, valamint megszabadít a kemény rabszolgaságból, amelybe kényszerítettek,+  a következő példabeszéddel* szólsz Babilon királya ellen: „Vége lett annak, aki másokat dolgoztatott*! Vége lett az elnyomásnak!+   Jehova eltörte a gonoszok vesszejét,az uralkodók botját,+   azt, aki dühösen és szüntelenül verte a népeket,+aki nemzeteket igázott le haragjában, könyörtelenül üldözve őket.+   Megnyugodott az egész föld, már nem háborog. Örömmel kiáltanak az emberek.+   Még a borókafenyők is örülnek nekeda Libanon cédrusaival. Így szólnak: »Amióta elestél,nem jön ellenünk favágó.«   Még a sír* is felélénkül odalent,hogy fogadjon, amikor odamész. Fölkelti miattad a tehetetlen halottakat,a föld minden elnyomó vezérét*. Fölállítja trónjaikról a nemzetek összes királyát. 10  Mindnyájan megszólalnak, és ezt mondják neked: »Hát te is gyenge lettél, mint mi? Olyan lettél, mint mi? 11  A sírba* taszították büszkeségedet,húros hangszereid zengését+. Férgeket terítettek alád ágyadul,és kukacok a takaród.« 12  Lehullottál az égből,ó, te fényesség, hajnal fia! Kivágtak, és a földre zuhantál,te, aki legyőzted a nemzeteket!+ 13  Ezt mondtad magadban: »Felmegyek az égbe.+ Isten csillagai fölé emelem a trónomat,+és leülök a találkozás hegyén,észak legtávolabbi részén.+ 14  Felmegyek a felhők fölé,hasonlóvá teszem magam a legfelségesebb Istenhez.« 15  Ámde a sírba* taszítottak,a verem legtávolabbi részébe. 16  Akik látnak, rád merednek,jobban megnéznek, és így szólnak: »Ez volna az az ember, aki megrengette a földet,aki királyságokat rendített meg,+ 17  aki a pusztához tette hasonlóvá a lakott földet,aki földúlta annak városait,+és aki nem engedte haza a foglyait+ 18  A nemzetek többi királyai,igen, mindnyájan dicsőségben tértek nyugodni,mindannyian a saját sírjukba*. 19  Téged azonban elvetettek, és még sírhelyed sincsen,olyan vagy, mint egy megutált sarj*,akit karddal leszúrt emberek takarnak,akik a köves verembe szállnak alá. Olyan vagy, mint egy eltaposott tetem. 20  Nem kerülsz melléjük a sírba,mert elpusztítottad saját országodat. Megölted saját népedet. A gonosztevők utódainak a nevét soha többé nem említik. 21  Készítsetek a fiainak mészárszéketősapáik vétke miatt,nehogy fölkeljenek, aztán birtokba vegyék a földet,és betöltsék azt a városaikkal.” 22  „Rájuk támadok”+ – ez a seregek Jehovájának kijelentése. „Kiirtom Babilonból a nevet és a maradékot, a leszármazottakat és az utódokat”+ – ez Jehova kijelentése. 23  „Sülök birtokává és mocsárvidékké teszem őt, és elsöpröm a megsemmisítés seprűjével”+ – ez a seregek Jehovájának kijelentése. 24  Megesküdött a seregek Jehovája: „Úgy lesz, ahogy akartam,és amit elhatároztam, valóra válik. 25  Összetöröm földemen Asszíriát*,és eltaposom hegyeimen.+ Lekerül népemről az igája,és lekerül vállukról a terhe.”+ 26  Ez a határozat született az egész föld ellen,és ez az a kéz, amely ki van nyújtva* az összes nemzet ellen. 27  A seregek Jehovája ezt elhatározta,és senki sem hiúsíthatja meg.+ Ki van nyújtva a keze,és senki sem fordíthatja vissza.+ 28  Abban az évben, amikor Aház király meghalt,+ ez a kijelentés hangzott el: 29  „Ne örülj, Filisztea, egyikőtök se örüljöncsak azért, mert eltörték a botját annak, aki titeket vert. Mert a kígyó gyökeréből+ mérges kígyó jön elő,+és az utóda repülő tüzes kígyó* lesz. 30  Miközben az alacsony sorúak elsőszülöttjei enni fognak,és biztonságban pihennek le a szegények,éhínséggel vesztem ki gyökeredet,és ami megmarad belőled, azt megölik.+ 31  Jajgass, ó, kapu! Kiálts, ó, város! Ó, Filisztea, elbátortalanodsz majd! Mert északról füst jön,és az ellenség soraiból senki sem marad le.” 32  Mit válaszoljanak a nemzet követeinek? Azt, hogy Jehova lerakta Sion+ alapját,és a népe szegényei menedéket találnak ott.

Lábjegyzetek

Vagy: „nyugalmat ad nekik”.
Vagy: „a munkafelügyelői felett”.
Vagy: „gúnyos szavakkal”.
Vagy: „a munkafelügyelőnek”.
Vagy: „seol”. Lásd: Szójegyzék.
Szó szerint: „minden kecskebakját”.
Vagy: „seolba”. Lásd: Szójegyzék.
Vagy: „seolba”. Lásd: Szójegyzék.
Szó szerint: „házukba”.
Vagy: „ág”.
Vagy: „az asszírt”.
Vagy: „amely készen áll arra, hogy lesújtson”.
Vagy: „villámgyorsan lecsapó mérges kígyó”.

Jegyzetek

Multimédia