Idi na sadržaj

“Potpuno opremljeni za svako dobro djelo”

Objavljen revidirani prijevod Biblije Novi svijet na hrvatskom jeziku

“Potpuno opremljeni za svako dobro djelo”

Dana 25. travnja 2020. brat Mark Sanderson, član Vodećeg tijela Jehovinih svjedoka, predstavio je revidirani hrvatski prijevod Biblije Novi svijet, a uz njega i revidirani srpski prijevod na latinici i ćirilici. Poseban program koji je bio pripremljen i unaprijed snimljen za tu prigodu pratilo je preko videokonferencijske veze 7076 osoba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Prvo izdanje cjelokupnog prijevoda Novi svijet na hrvatskom objavljeno je 2006. * Dosad je tiskano oko 180 000 primjeraka tog prijevoda, a njime se diljem svijeta služi oko 10 200 Jehovinih svjedoka koji govore hrvatski. No zašto je taj prijevod Biblije revidiran? Tko je načinio i izdao taj prijevod? Zašto možemo biti sigurni da je revidirani prijevod Novi svijet vjerodostojan? Kako dodatni sadržaji u ovom revidiranom izdanju Biblije mogu pomoći svakome od nas da bude “posve sposoban i potpuno opremljen za svako dobro djelo”? (2. Timoteju 3:16, 17).

Zašto je prijevod revidiran?

Jezici se s vremenom mijenjaju i stoga je potrebno revidirati biblijske prijevode kako bi ljudi mogli razumjeti ono što čitaju u Bibliji. Ako bi je čitali na jeziku koji je s vremenom zastario, ne bi imali puno koristi od toga.

Jehova Bog svaku je biblijsku knjigu izvorno dao zapisati na jeziku koji se koristio u to vrijeme i koji su ljudi razumjeli. Imajući to na umu, Odbor za prevođenje Biblije Novi svijet objavio je u listopadu 2013. revidirano englesko izdanje prijevoda Novi svijet. U predgovoru tog izdanja stoji: “Nastojali smo načiniti prijevod koji vjerno prenosi smisao izvornog teksta, a ujedno je čitak i jasan.”

Prvi hrvatski prijevod Biblije Novi svijet temeljio se na engleskom prijevodu Novi svijet – izdanje s bilješkama i dodacima iz 1984. Revidirani hrvatski prijevod odražava mnoge promjene do kojih je došlo u engleskom izdanju, a ujedno je osuvremenjen kako bi čitateljima bio što razumljiviji.

Od objave prvog engleskog izdanja došlo je do velikog napretka u razumijevanju hebrejskog, aramejskog i grčkog – jezika na kojima je Biblija izvorno napisana. Pronađeni su biblijski rukopisi koji nisu bili dostupni u vrijeme kad je bilo objavljeno prvo izdanje prijevoda Novi svijet. Ti su rukopisi pomogli prevoditeljima Biblije da utvrde što je točno pisalo u izvornom biblijskom tekstu i da bolje razumiju njegov smisao.

Zbog toga su u nekim recima učinjene preinake kako bi se što vjernije odrazilo ono što je, prema mišljenju većine bibličara, stajalo u izvorniku. Naprimjer, prema nekim rukopisima, Matej 7:13 glasi: “Uđite na uska vrata, jer široka vrata i prostran put vode u propast.” U prethodnom izdanju prijevoda Novi svijet u tom retku nije bilo riječi “vrata”, nego je stajalo: “Širok je i prostran put.” Međutim, daljnjim proučavanjem rukopisa utvrđeno je da je u izvorniku zapravo pisalo: “Široka vrata i prostran put.” Stoga je u revidiranom izdanju tekst promijenjen u skladu s tim saznanjem. U tekstu su napravljena i neka druga slična poboljšanja. No sve su te promjene neznatne i nijedna od njih ne mijenja osnovnu poruku Božje Riječi.

Dodatnim istraživanjem utvrđeno je da se Božje ime, Jehova, treba nalaziti na još šest mjesta u biblijskom tekstu, naime u Sucima 19:18 i 1. Samuelovoj 2:25; 6:3; 10:26; 23:14, 16. Stoga se u engleskom izdanju prijevoda Novi svijet Božje ime, Jehova, sada nalazi na 7216 mjesta, uključujući i 237 mjesta u grčkim knjigama Biblije.

Tko je načinio i izdao ovaj prijevod?

Prijevod Novi svijet izdala je korporacija Watch Tower Bible and Tract Society, pravno tijelo koje zastupa Jehovine svjedoke. Već više od sto godina Jehovini svjedoci tiskaju i distribuiraju Biblije po cijelom svijetu. Prvi engleski prijevod koji je načinio Odbor za prevođenje Biblije Novi svijet objavljen je u više svezaka u razdoblju od 1950. do 1960. Članovi tog odbora nisu željeli da se njima iskaže čast. Baš naprotiv, zatražili su da ostanu anonimni čak i nakon svoje smrti (1. Korinćanima 10:31).

Godine 2008. Vodeće tijelo Jehovinih svjedoka oformilo je novi Odbor za prevođenje Biblije Novi svijet. Taj je odbor odmah počeo raditi na reviziji engleskog prijevoda, uzimajući u obzir činjenicu da je u engleskom jeziku došlo do mnogih promjena otkako je objavljeno prvo izdanje prijevoda Novi svijet. Odbor je pažljivo razmotrio i preko 70 000 odgovora na pitanja prevoditelja iz raznih zemalja koji su dotad Bibliju Novi svijet preveli na više od 120 jezika.

Kako je nastao revidirani hrvatski prijevod?

Najprije je formiran prevoditeljski tim koji se sastojao od nekoliko krštenih Jehovinih svjedoka. Iskustva su pokazala da prevoditelji mogu napraviti bolji i kvalitetniji prijevod kad zajedno rade kao tim, nego kad zasebno prevode pojedine dijelove Biblije (Mudre izreke 11:14). U većini slučajeva svaki član biblijskog tima već ima određenog iskustva u prevođenju publikacija Jehovinih svjedoka. Svi članovi biblijskog tima bili su poučeni temeljnim principima prevođenja Biblije i naučili su služiti se posebnim kompjuterskim programima koji su im pomagali u radu.

Prevoditelji su koristili kompjutersku tehnologiju kako bi lakše istražili riječi i izraze koji se pojavljuju u Bibliji. Od velike im je pomoći bila i Služba za suradnju s prevoditeljima, koja se nalazi u našem glavnom sjedištu u američkoj saveznoj državi New Yorku. Vodeće tijelo Jehovinih svjedoka preko svog Odbora za pisanje pažljivo nadgleda prevođenje Biblije. No kako konkretno izgleda proces prevođenja?

Prevoditeljski tim ima zadatak načiniti prijevod Biblije koji je (1) točan, a ipak jasan i razumljiv običnim ljudima, (2) dosljedan, koliko je to moguće, i (3) doslovan, koliko to jezik omogućava. Kako se to može postići? Uzmimo za primjer upravo objavljen hrvatski prijevod. Prevoditeljski tim najprije je analizirao hrvatske riječi i izraze koji su korišteni u prethodnom izdanju prijevoda Novi svijet. Prevoditelji su se služili kompjuterskim programom Watchtower Translation System, koji im je omogućio da uz svaki izraz koji razmatraju vide i druge biblijske izraze istog ili sličnog značenja. Osim toga, mogli su vidjeti izvorne grčke i hebrejske riječi te proučiti kako su te riječi prevedene na drugim mjestima u Bibliji. Sve im je to puno pomoglo da analiziraju hrvatske prijevode važnijih biblijskih izraza. Razmatrajući tekst redak po redak, prevoditelji su se trudili sročiti prijevod tako da on zvuči prirodno i da bude lako razumljiv.

Prevođenje se ne svodi na to da se riječi iz jednog jezika naprosto zamijene riječima i izrazima iz drugog jezika. Trebalo je puno truda kako bi se odabrali oni hrvatski izrazi koji točno prenose smisao biblijskog teksta u različitim kontekstima. Čitatelji će lako uočiti ogroman trud koji je bio uložen u izradu ovog prijevoda. Hrvatski prijevod Novi svijet točno prenosi smisao izvornog biblijskog teksta, a usto je jasan i lako se čita.

Potičemo vas da se dobro upoznate s prijevodom Biblije Novi svijet. Možete ga čitati na našoj internetskoj stranici ili u aplikaciji JW Library. Ako želite tiskani primjerak tog prijevoda Biblije, slobodno se obratite Jehovinim svjedocima u području u kojem živite. Bibliju Novi svijet možete čitati s punim povjerenjem u to da imate točan prijevod Božje Riječi na svom jeziku.

Obilježja revidiranog prijevoda Novi svijet

Što učimo iz Božje Riječi? Ta cjelina sadrži kratak pregled osnovnih biblijskih učenja. U njoj se pomoću biblijskih redaka odgovara na 20 pitanja koja ljudi obično postavljaju

Pregled sadržaja: Na početku svake biblijske knjige nalazi se kratak pregled sadržaja koji pomaže čitatelju da lakše pronađe određeni biblijski izvještaj. Ova nova značajka zamjenjuje naslove koji su se u prijašnjem izdanju nalazili u zaglavlju svake stranice

Rubne naznake: Sada su u središnjem stupcu na svakoj stranici navedeni samo oni biblijski reci koji su najkorisniji za službu propovijedanja

Bilješke: Navode alternativne ili doslovne prijevode određenih izraza te razne podatke i napomene

Kazalo riječi biblijskog teksta: Sada sadrži samo riječi i retke koji su najkorisniji za propovijedanje i poučavanje

Rječnik biblijskih pojmova: Sadrži kratke definicije stotina riječi i izraza koji se koriste u Bibliji

Dodatak A: Navodi obilježja revidiranog prijevoda, kao što su stilske i jezične promjene, te objašnjenja o prevođenju Božjeg imena

Dodatak B: Sadrži 15 cjelina u kojima se nalaze zemljopisne karte, ilustracije i grafički prikazi u boji

^ odl. 4 Hrvatski prijevod grčkih knjiga Biblije objavljen je 1999.