Idi na sadržaj

Jehovini svjedoci

Izaberi jezik hrvatski

Opća izjava Jehovinih svjedoka o zaštiti podataka

Vjerska organizacija Jehovinih svjedoka poštuje pravo svake osobe na privatnost te zaštitu osobnih podataka. Ona smatra da su otvorena i iskrena komunikacija te prikupljanje osobnih i povjerljivih podataka neophodni kako bi zadovoljila potrebe pojedinih Jehovinih svjedoka te da je ujedno dužna čuvati povjerljivost i osigurati adekvatnu zaštitu informacija kojima raspolaže (Mudre izreke 15:22; 25:9). Povjerljivost nam je od iznimne važnosti (Mudre izreke 20:19).

Mnoge države uvele su zakon o zaštiti podataka kako bi svojim građanima osigurale pravo na privatnost. Vjerska organizacija Jehovinih svjedoka počela je poštivati privatnost te čuvati povjerljivost još i prije nego što su zakoni o zaštiti podataka došli na snagu. Ona će i dalje štititi informacije koje joj stoje na raspolaganju u skladu sa svojom dugogodišnjom praksom.

Načela o zaštiti podataka. Vjerska organizacija Jehovinih svjedoka koristi osobne podatke u skladu sa sljedećim načelima:

  1. Osobni podaci koristit će se na pošten i zakonit način.

  2. Osobni podaci prikupljat će se, obrađivati i koristiti samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno kako bi Jehovini svjedoci ispunili svoju vjersku i humanitarnu svrhu.

  3. Osobni podaci ažurirat će se i bit će točni. Svaka greška ispravit će se što prije, odnosno čim organizacija sazna za nju.

  4. Osobni podaci čuvat će se samo onoliko koliko je potrebno za ispunjenje zakonitih ciljeva organizacije.

  5.  Prava osoba čijim podacima raspolažemo poštivat će se s punom pažnjom.

  6.  Da bi se spriječilo neovlašteno ili nezakonito otkrivanje osobnih podataka, poduzet će se odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere. Svi osobni podaci pohranjeni na računalima zaštićeni su lozinkama koje su poznate samo ovlaštenim korisnicima. Uredi se nakon radnog vremena zaključavaju i u njih može ući samo ovlašteno osoblje.

  7. Osobni podaci neće se dijeliti među podružnicama, osim ako to nije neophodno kako bi se ispunila vjerska ili humanitarna svrha organizacije Jehovinih svjedoka, koju su svi Jehovini svjedoci dragovoljno prihvatili kad su vlastitom odlukom postali Jehovini svjedoci i identificirali se kao takvi.

Spomenuta načela o zaštiti podataka utječu na korištenje osobnih podataka, kao što je navedeno u knjizi Organizirano izvršavajmo Jehovinu volju, koju svi Jehovini svjedoci dobiju kad postanu objavitelji. Više informacija o tome možete pronaći u knjizi Organizirano izvršavajmo Jehovinu volju.

Pravo osobe na zaštitu osobnih podataka i osjetljivih osobnih podataka te na ispravljanje ili brisanje osobnih podataka i osjetljivih osobnih podataka čuva se u skladu s praksom Jehovinih svjedoka iznesenoj u dokumentu Opća izjava o korištenju osobnih podataka, u podnaslovu Vaša prava.

Ova Opća izjava Jehovinih svjedoka o zaštiti podataka okvir je na temelju kojeg Jehovini svjedoci u cijelom svijetu koriste osobne podatke.