STRAŽARSKA KULA srpanj 2013. | Je li religija dostojna našeg povjerenja?

Mnogi ljudi nemaju povjerenja u religiju jer su se razočarali u nju. Pročitajte zašto možemo vjerovati da postoji religija koja je dostojna našeg povjerenja.

TEMA S NASLOVNICE

Zašto je važno preispitati svoju religiju?

Jako je važno preispitati svoju religiju. Zašto? Zato što je s njom povezano naše spasenje, naš vječni život.

TEMA S NASLOVNICE

Religija i novac

Da li crkve i vjerske zajednice u vašem kraju na izravan ili neizravan način iznuđuju novac od svojih vjernika? Je li takvo postupanje u skladu s Biblijom?

TEMA S NASLOVNICE

Religija i ratovi

Isus je svojim sljedbenicima rekao da moraju ljubiti svoje bližnje. Drže li se religije te Isusove zapovijedi?

TEMA S NASLOVNICE

Religija i moralne vrijednosti

Većina ljudi ne dopušta da religija utječe na njihov život. Za to su velikim dijelom odgovorni vjerski vođe jer se sami ne drže biblijskih moralnih načela. Kako Bog gleda na to?

TEMA S NASLOVNICE

Je li ijedna religija dostojna našeg povjerenja?

Ako vas je neka religija razočarala, možda vam se čini da ne treba vjerovati nijednoj. No ako dobro upoznate Bibliju, uvidjet ćete da postoji religija koja je dostojna našeg povjerenja.

SAVJETI ZA SRETAN OBITELJSKI ŽIVOT

Sreća i sklad u drugom braku – jesu li nedostižni?

Drugi brak sa sobom nosi specifične probleme. Pročitajte neke korisne savjete.

PRIBLIŽIMO SE BOGU

Bog puni srca naša “jelom i veseljem”

Bog svoju dobrotu ne uskraćuje nikome, čak ni onima koji ne osjećaju ni trunku zahvalnosti prema njemu. Svi mi svaki dan uživamo u darovima koje nam on daje.

BIBLIJA MIJENJA ŽIVOTE LJUDI

“Više ne mislim da moram promijeniti svijet”

Jukka se nekad borio za ljudska prava i zaštitu životinja. Kako mu je proučavanje Biblije pomoglo da shvati kako ljudi ne mogu promijeniti svijet?

RAZGOVOR O BIBLIJSKIM TEMAMA

Je li Bogu svejedno kad vidi da ljudi pate?

Kad vide patnje koje pogađaju ljudski rod, neki kažu da Bog ne postoji. Pročitajte što Biblija kaže o tome kako Bog gleda na patnje koje doživljavamo.

Biblijska učenja – pitanja i odgovori

Ljudi na razne načine nastoje spriječiti ili barem usporiti starenje. Ipak, nitko još nije umaknuo smrti. Pročitajte zašto.

Dodatni sadržaji

Zašto Jehovini svjedoci propovijedaju ljudima koji imaju svoju religiju?

Što nas potiče da o Bogu razgovaramo s ljudima koji imaju svoju religiju?