Itam sòosovik tuuwaqatsit angqw sinom, niikyangw itam sòosoyam sun tunatyawyungwa. Susmòopeq’a, itam Jehovah kyaptsi’yyungwa. Put God Bible ang lalvaya pu’ piw pam sòosok hìita yuku. Itam a’nö tumala’yyungwa Jesus Christ an’i. Itam hàalayya Christians yan maatsiwyaniqey. Itam sinmuy pa’angwatota Bible tutuqaynaya pu’ piw God Mongtunatya’at. Itam Jehovah God nit Mongtunatya’at tuu’awintota paniqw itam yan maamatsiwa.

Aw yórikya’a. Online Bible uma túngwayani. Uma itamuy tuwi’yvayani pu’ piw itàatuptsiwni.