Tuma gochia ayare imeo

Birori ba Yehova

Chora omonwa Kisii

"Amang'ana aya amaya ay'oboruoti narandigwe ase ense yonsi."—Matayo 24:14.

Birori ba Yehova—Intwe Mbarabi?

Nigo tokorwa ase ebisaku n’emenwa emenge, korende nigo tore nobomo bw’ebirenga. Goetania onsi, nigo totagete komosika Yehova, Nyasae bw’Ebibilia na Omotongi bw’ebinto bionsi. Nigo togokora onsi tokonyara komwegia Yeso Kristo na gwetogeria korokwa Abakristo. Botambe kera oyomo oito ngotumia are chingaki gokoonya abanto koegera Ebibilia na Oboruoti bwa Nyasae. Ase engencho tokorwa oborori, gose gokwanera, igoro ya Yehova Nyasae amo n’Oboruoti bwaye, nigo tomanyekanete buna Birori ba Yehova.

Taarera egwebusaiti yaito. Soma Ebibilia ase eintaneti. Egera amange igoro yaito na okwegena gwaito.

 

Saba Okwegera kw’Ebibilia

Egera Ebibilia chingaki amo naase akogwenerete.

Chibidio chi’Egekristo

Chibidio ase eintaneti chikoagacha okwegena ase Nyasae.

Emesangererekano ya Birori ba Yehova

Nyora aase tokoumerana na buna togosasima.

Ebirengire

Rora ebirengire na bire ebiyia.

Rigereria Chibidio Chia Omonwa bwa Ebimanyererio

Eorokererie Ebibilia goetera omonwa bwebimanyererio