Yì xósɔ́ lɛ ji

Kunnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Ðe ogbè ɖokpó Gun (Benin)

Lizɔnyizɔn Axɔluɖuta Tɔn Mǐtɔn

Lizɔnyizɔn Axɔluɖuta Tɔn Mǐtɔn nɔ ná nudɔnamɛ lɛ gandó okpli Kunnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn xe bɔdego exelɛ go: Biblu Kpínkplɔ́n Agun tɔn, Wexɔmɛ Lizɔnyizɔn Yɛhwexɔluɖuta tɔn kpó Okpli Sinsɛ̀nzɔn tɔn kpó.

Ayiɖonugo: Xósɔ́ ɖélɛ to vɔkan xe nyí zinzinjɛgbonu lɔ mɛ sɔgǎn gbɔnvo ná ɖexe tíin to Intɛnɛt jí.

 

Adà xe mì jlo ɖɔ ni sɔawuxya lɔ ma tíin to ogbè exe mɛ to Intɛnɛt jí.

Nudɔnamɛ xe tíin-to-aimɛ to ogbè exe mɛ lɛ tíin to adà exelɛ jí: