Yì xósɔ́ lɛ ji

Kunnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Ðe ogbè ɖokpó Gun (Benin)

Naegbɔ̌n Mǐ Ðóná Kplɔ́n Biblu?

Biblu to alɔgɔ́na gbɛtɔ́ livi susu lɛdó ayihɔ́n kpé nadó mɔ gblɔndó ná kanbyɔ́ tangǎn gbɛ̀mɛ tɔn lɛ. Hyɛ lɔsu jlo ná tíin to yé mɛ ya?

Nawɛ Mǐ Nɔ Kplɔ́n Biblu xɛ́ Mɛ Gbɔn?

Lɛdó ayihɔ́n kpé, Kunnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nyí nyinywɛ ná tito Biblu kpínkplɔ́nmɛ tɔn vɔ̌nu xe yé nɔ zédónukɔnnamɛ. Kpɔ́n lěxe é nɔ nyí bibasí ɖó.

Etɛ́wɛ Nɔ Jɔ to Kplitɛnxɔ Axɔluɖuta Tɔn Mɛ?

Wá yí nukún towe titi dó kpɔ́n nǔxe nɔ jɔ to finɛ.

Byɔ̌ Nadó Kplɔ́n Biblu Vɔ̌nu

Kplɔ́n Biblu vɔ̌nu to fie jlo we kpóɖɔ to ogàn xe nyɔ́ ná we mɛ.

Okpli Xe Kunnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Nɔ Basí Lɛ

Dǐn fie mǐ nɔ basí okpli te ɖé bo kpɔ́n lěxe mǐ nɔ basí sinsɛ̀n dó.

Nudɔnamɛ Tangǎn Lɛ: Lɛdó Ayihɔ́n Kpé

  • Otò xe mɛ Kunnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ basí sinsɛ̀n te: 240

  • Kunnuɖetɔ́ Jehovah tɔn: 8 579 909

  • Kplɔ́nmɛ Biblu vɔ̌nu xe nyí anaɖená: 10 079 709

  • Gbɛtɔ́ xe wá Oflǐn xwemɛxwemɛ tɔn okú Klisti tɔn: 20 329 317

  • Agun: 119 954