Yì xósɔ́ lɛ ji

Kunnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Ðe ogbè ɖokpó Gun (Benin)

Owě kpó Alɔnuwé Biblu Kpínkplɔ́n Tɔn lɛ Kpó

Owě kpó alɔnuwé xe bɔdego exelɛ kpó ná gɔ́alɔna we nadó gbadókpɔ́nna xósɔ́ Biblu tɔn lɛ ɖokpóɖokpó, kpóɖɔ hyɛ sɔgǎn mɔ vɔkan yětɔn yí tofi. Xóyidókanji owě lɛ tɔn kpó video tókunɔ-gbè tɔn lɛ kpó sɔ́ tíin to ogbè susu mɛ.

Ðe ogbè ɖokpó to akpótin xe mɛ ogbè lɛ nɔ nyí kinkandó lɔ mɛ, enɛgodo zín Dǐn, nadó mɔ owě lɛ kpó wunmɛ yětɔn xe sɔgǎn nyí mimɔyi to ogbè lɔ mɛ lɛ kpó. Kàn akpaɖéxwe xósɔ́ lɔ tɔn nadó mɔ owě lɔ lɛ.

 

AWUSƆXYA

Vɔjlaɖo xe nyí bibasí to owě xe tíin to Intɛnɛt jí lɛ mɛ sɔgǎn nɔma ko sɔawuxya to owě zinjɛgbonu mǐtɔn lɛ mɛ.